Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2009

Εκπαίδευση σε καταρριχήσεις

Από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στον Πολύγυρο από την Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Χαλκιδικής-Π.Ο.Ε.Δ. εκπαίδευση με αντικείμενο την χρήση του ορειβατικού εξοπλισμού της λέσχης και την εφαρμογή του σα καταστάσεις έκτακτου ανάγκης.Πραγματοποιήθηκε καταρρίχηση από την γέφυρα του « Γκαβρόλακα » ( ύψος 25,00 μ ) στον Πολύγυρο όπως και αναρριχήσεις – καταρριχήσεις στο ημιτελές κτίριο του γηροκομείου Πολύγυρου.Δόθηκε έμφαση να πραγματοποιηθούν πολλές επαναλήψεις του κάθε εμποδίου για την καλλίτερη εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων.