Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΝΕΦΥΟ: ΤΑΜΣ "ΑΧΙΛΛΕΑΣ 4/14" .


ΠΗΓΗ : ΠΕΝΕΦΥΟ.

Την Παρασκευή 14.11.2014, η Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο διεξήγαγε την καθιερωμένη Άσκηση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης "ΑΧΙΛΛΕΑΣ 4/14", βάσει του δόγματος εκπαιδεύσεως της Ενώσεως. Στην άσκηση έλαβαν μέρος και μέλη της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής.

Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογήθηκαν σε αντικείμενα μικρών κλιμακίων με έμφαση την Περίπολο Αναγνωρίσεως. Σύμφωνα με το σενάριο της ασκήσεως, Εθελοντές Έφεδροι είχαν κληθεί να αναλάβουν αποστολή αναγνωρίσεως, ασφαλείας κι επιτηρήσεως οδικού δικτύου, διάρκειας τουλάχιστον 48 ωρών σε ορεινή περιοχή.

Τα αντικείμενα που η Περίπολος εκλήθη να διαπραγματευθεί περιελάμβαναν τη συγκρότηση περιπόλου, την έκδοση τελικής διαταγής, την τακτική κίνηση εντός και εκτός αμαξιτής οδού, τις ενέργειες αμέσου αντιδράσεως σε τυχαία επαφή με τον εχθρό, τον εντοπισμό και την παρατήρηση του εχθρού, την αίτηση εμμέσων πυρών για την καταστροφή του εχθρού, τις πρώτες βοήθειες πεδίου μάχης, την οργάνωση ενέδρας ευκαιρίας και τη μάχη εκ του σύνεγγυς (CQB).

Η κοινή εκπαίδευση υπό αντίξοες συνθήκες (πλήρες σκότος, βροχή, δύσβατο δρομολόγιο) σίγουρα ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση και τους δεσμούς μεταξύ των Εθελοντών Εφέδρων προς επίτευξη του κοινού σκοπού που δεν είναι άλλος από την ενδυνάμωση της ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ισχύς εν τη ενώσει!