Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Η ανθρωπιά και το αίσθημα προσφοράς είναι έμφυτα στον Έλληνα! - Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Καρδίτσας.


 
Με τη συμμετοχή των νέων στρατονόμων, αερονόμων   που εκπαιδεύονται στο κέντρο στρατονομίας Καρδίτσας,  αλλά και εφέδρων αξιωματικών    πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία που διοργάνωσε ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών και ο σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών νομού Καρδίτσας .

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια ανιδιοτελής προσφορά ζωής προς τον συνάνθρωπό μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό το τόσο πολύτιμο αγαθό δεν παράγεται  παρά μόνο χαρίζεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εκτίμηση μας είναι άλλωστε ότι η ανθρωπιά και το αίσθημα προσφοράς είναι έμφυτα στον Έλληνα!

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Καρδίτσας ευχαριστεί θερμά το κέντρο εκπαίδευσης  στρατονομίας για την συνεχή  και πολύτιμη  βοήθειά του .
  
ΠΗΓΗ : Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Καρδίτσας