Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΧΗΤΗ (Α΄) - Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.


Άρχισε το περασμένο Σάββατο (11.09.2010) η λειτουργία του 1ου (πιλοτικού) Σχολείου Μαχητή (ΣΧ/ΜΧ) της Ενώσεως. Σκοπός του ΣΧ/ΜΧ είναι να καταστήσει κάθε συμμετέχοντα ικανό να ανταποκρίνεται στο ρόλο του συγχρόνου μαχητή Πεζικού, τόσο στην ύπαιθρο όσο και σε αστικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως Κλάδου, Όπλου ή Σώματος στο οποίο υπηρέτησε κατά τη θητεία του. Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει οδηγό για τη συστηματοποίηση των αντιστοίχων Σχολείων που θα ακολουθήσουν, επισημαίνοντας κι εξαλείφοντας τυχόν λάθη και παραλείψεις. Είναι αυτονόητο ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν στις επόμενες εκπαιδευτικές συναντήσεις, ακόμη κι αν δεν παρακολούθησαν την πρώτη συνάντηση.
ΠΗΓΗ :penefyo.blogspot.com