Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ - Ολοκλήρωση 1ου Βασικού Σχολείο Μαχητού.

«Το δέ τήν πόλιν σοί δοῦναι οὔτ' ἐμόν ἐστί οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ•
κοινή γάρ γνώμη πᾶντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν»


Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος (1453)


Κατά το διήμερο 9-10 Ιουλίου ολοκληρώθηκε το 1ο Βασικό Σχολείο Μαχητού της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. με μία επίπονη πολύωρη δοκιμασία αποφοίτησης, σκοπός της οποίας ήταν να διαπιστώσει τις ικανότητες, τη φυσική κατάσταση και τις γνώσεις που απέκτησαν όσοι έλαβαν μέρος στο Σχολείο. Η δοκιμασία περιελάμβανε τρεις διαδοχικές φάσεις, κάθε μία από τις οποίες σχεδιάστηκε με γνώμονα τις απαιτήσεις του εκάστοτε εξεταζομένου αντικειμένου, χωρίς να προβλέπεται ξεκούραση – πόσο μάλλον ύπνος – περνώντας από τη μία στην άλλη. Αρκετές ημέρες πριν είχε εκδοθεί «Προειδοποιητική Διαταγή» που προέβλεπε τα υπό εξέταση αντικείμενα, τα ελάχιστα ατομικά υλικά και σημειώσεις γύρω από τη διδαχθείσα ύλη του Σχολείου.

1η φάση: Εξοικείωση με το υγρό στοιχείοΚαθώς τα χρώματα στον ορίζοντα αποχαιρετούσαν τη μέρα και υποδεχόταν τη νύκτα του Σαββάτου, άρχιζε σε παραθαλάσσια περιοχή η 1η φάση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες εκλήθησαν να αποδείξουν την εξοικείωσή τους με το υγρό στοιχείο, αφού έπρεπε να στεγανοποιήσουν τον ατομικό τους φόρτο, να κολυμπήσουν με αυτόν ικανή απόσταση χωρίς να ακούγονται και να εξέλθουν τακτικά στην ακτή, διατηρώντας πάντα τα υλικά τους στεγνά και λειτουργικά. Όλα πήγαν μια χαρά, αν εξαιρέσουμε τον «τραυματισμό» ενός συναδέλφου από έναν «αμυνόμενο» αχινό που, όμως, στάθηκε αφορμή να δοκιμάσουμε πραγματικά την οργάνωση των φαρμακείων μας και τις γνώσεις α΄ βοηθειών στήνοντας ένα πρόχειρο «χειρουργείο» επί τόπου ώστε να αφαιρέσουμε τα βέλη του «εχθρού» από το χέρι του συναδέλφου μας.
2η φάση: Νυκτερινή επιθετική ενέργεια Περιπόλου Μάχης ΠΖΣτη συνέχεια, το Σχολείο μεταφέρθηκε σε περιοχή που θα ελάμβαναν χώρα οι επόμενες φάσεις της δοκιμασίας. Έτσι, κι ενώ το σκοτάδι είχε πέσει για τα καλά, άρχισε η 2η φάση, η οποία ήταν ομολογουμένως και η πιο δύσκολη, καθώς είχε σχεδιασθεί ώστε να δοκιμάσει τόσο τα όρια της ψυχικής και σωματικής αντοχής κάθε ανδρός ατομικά, όσο και την ικανότητα όλων μαζί να αναλάβουν και να εκτελέσουν μία αποστολή ως ομάδα, εφαρμόζοντας τις τακτικές που είχαν επαναληφθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Σχολείου. Σύμφωνα με την κεντρική ιδέα του σεναρίου, μία Περίπολος Μάχης επιστρατευθέντων οικειοθελώς Εθελοντών Εφέδρων έπρεπε να εξαλείψει εχθρικό προγεφύρωμα ανακαταλαμβάνοντας Σταθμό Διοικήσεως – Τηλεπικοινωνιών καλύπτοντας πεζή συνολική απόσταση 20 χλμ. πριν από το πρώτο φως.
Παρατίθενται αποσπάσματα από την εκδοθείσα Τελική Διαταγή:
«Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Εχθρικές δυνάμεις
Μετά από αιφνιδιαστική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της 9/7 ο εχθρός έχει εγκαταστήσει προγεφυρώματα στα ΒΑ σύνορά μας κι επίκειται κύρια επιθετική ενέργειά του τις πρώτες πρωινές ώρες της 10/7. Ειδικότερα, Διμοιρία Αλεξιπτωτιστών έχει καταλάβει κι ελέγχει Σταθμό Διοίκησης Τηλεπικοινωνιών (ΣΔΤ) στη θέση «Μ» (περ. 10χλμ. ΒΔ από εδώ), παρακωλύοντας τις επικοινωνίες των φιλίων δυνάμεων.
2. Φίλιες δυνάμειςΑν και το σύστημα επιστρατεύσεως δεν μας έχει κινητοποιήσει, έχουμε παρουσιαστεί με δική μας πρωτοβουλία – ΑΥΤΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΣ – εντός 12 ωρών από την εκδήλωση της αρχικής επιθέσεως στο Επιτελείο που συντονίζει τις Μονάδες Προκαλύψεως. Η Διοίκηση του Επιτελείου αναγνωρίζοντας το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης κι ετοιμότητός μας σε σχέση με τους λοιπούς Εφέδρους που έχουν επιστρατευθεί κι ελλείψει διαθεσίμου Τμήματος Ειδικών Δυνάμεων, μας ανέθεσε την αποστολή εξαλείψεως του προγεφυρώματος και την εξασφάλιση του ΣΔΤ μέχρι τις 03:00 της 10/7. Δεδομένου του χαρακτήρα του εχθρικού τμήματος (Αλεξιπτωτιστές) αναμένεται σθεναρή αντίσταση...
[...]
ΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΑιφνιδιαστική επίθεση για εξάλειψη του προγεφυρώματος – εξασφάλιση του ΣΔΤ το αργότερο μέχρι τις 03:00 (πριν την αναμενόμενη πρωινή κύρια επιθετική ενέργεια του εχθρού).
Προκειμένου να επιτευχθεί αιφνιδιασμός η προσέγγιση του στόχου θα γίνει πεζή ώστε να μην ειδοποιηθεί ο εχθρός από το θόρυβο των ΤΟΜΠ ή άλλων οχημάτων κι επιχειρήσει να καταστρέψει τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Δεδομένου ότι οι τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις του Σταθμού πρέπει να διατηρηθούν λειτουργικές για τις φίλιες δυνάμεις, δεν μπορεί να ζητηθεί υποστήριξη από ΛΥΤ, ΠΒ, ή ΠΑ καθώς πυρά από τέτοια όπλα μπορεί να αχρηστεύσουν τις εγκαταστάσεις...»
Μετά την έκδοση της Τελικής Διαταγής από τον Περιπολάρχη και τις τελικές ετοιμασίες, ακολούθησε επιθεώρηση των ανδρών από τους Ομαδάρχες και η Περίπολος αναχώρησε για το ΣΔΤ αθόρυβα υπό την κάλυψη του σκότους. Μετά από κοπιαστική 3ωρη ανηφορική πορεία η Περίπολος αυτασφαλίστηκε κοντά στον στόχο, ενώ οι επικεφαλής διενήργησαν εγγύς αναγνώριση του ΑΝΣΚ και εξέδωσαν το τελικό σχέδιο προσβολής του. Ακολούθησε η τελική ενημέρωση των ανδρών και μετά από αιφνιδιαστική επίθεση τα κτίρια του ΣΔΤ εκκαθαρίστηκαν επιτυχώς ακολουθώντας τακτικές μάχης σε κατοικημένες περιοχές. Μετά την εδραίωση της Περιπόλου επί του ΣΔΤ ακολούθησε σύντομη ανασυγκρότηση της Περιπόλου, εκκένωση των τραυματιών με όχημα του κλιμακίου Διοικητικής Μερίμνης, ενώ με νεότερη διαταγή η Περίπολος ενημερώθηκε ότι μετά την αντικατάστασή της, έπρεπε να επιστρέψει στον αρχικό χώρο διασποράς πεζή ελλείψει μέσων μεταφοράς, κάτι που μάλλον δεν θα αποτελέσει έκπληξη και σε πραγματικές συνθήκες. Η άφιξη στο σημείο εκκινήσεως της προηγούμενης νύχτας μετά από άλλα 10 επίπονα χιλιόμετρα, αντικρίζοντας πλέον το λυκαυγές, σήμανε και τη λήξη της 2ης φάσης. Τις φουσκάλες στα πόδια και την ταλαιπωρία από την αϋπνία, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία που είχε αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά, ήρθε να απαλύνει ένα δροσερό σνακ - έκπληξη της ΔΜ.

3η φάση: Ατομική αξιολόγησηΑκολούθως οι συμμετέχοντες στο 1ο ΒΣΧΜΧ έπρεπε να απαντήσουν γραπτώς σε ερωτηματολόγιο που κάλυπτε την ύλη που διδάχθηκε καθόλη τη διάρκεια του Σχολείου με ερωτήσεις γύρω από την ατομική τακτική, τον προσανατολισμό, τις πρώτες βοήθειες μάχης, τις επικοινωνίες, την αίτηση πυρών υποστήριξης κ.ά. Τη θεωρία διεδέχθη πρακτική δοκιμασία στο ΣΤΕΚ Ατομικής Τακτικής και Α΄ Βοηθειών Μάχης, στο οποίο αξιολογείτο ο ατομικός φόρτος, ο χειρισμός του ατομικού οπλισμού, η ατομική τακτική, η μεταφορά τραυματία και η παροχή α΄ βοηθειών σε αυτόν.

Αναφορά λήξεωςΠλησιάζοντας το μεσημέρι της Κυριακής και μετά από 17 ώρες συνεχούς προσπάθειας έγινε η τελική αναφορά που σήμανε τη λήξη της όλης δοκιμασίας. Οι υπεύθυνοι του Σχολείου επεφυλάχθησαν για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε επόμενη συνάντηση, κατά την οποία θα γίνει και η απονομή των σχετικών αναμνηστικών διπλωμάτων και αποφοιτηρίων καθώς και του διακριτικού του ΒΣΧΜΧ της Ενώσεως. Αφού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των ηρωικώς πεσόντων υπερασπιστών της Κύπρου κατά την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 1974, έγινε, εξαιρετικώς, απονομή των διακριτικών της ΠΕΝΕΦΥΟ σε δόκιμα μέλη που διέπρεψαν στην ως τώρα συμμετοχή τους στην Ένωση, καθώς και Βεβαιώσεων από εκπαιδεύσεις στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας.


ΣυμπεράσματαΣτόχος του Βασικού Σχολείου Μαχητού είναι – στο μέτρο πάντα των δυνατοτήτων της ΠΕΝΕΦΥΟ – να εφοδιάζει τα μέλη της με τις βασικές ικανότητες που πρέπει να διακρίνουν έναν σύγχρονο Μαχητή (κατά κανόνα του Πεζικού, αφού η πλειονότητα των Εφέδρων με αυτή την ιδιότητα αναμένεται να επιστρατευθεί, έστω κι αν έχουν υπηρετήσει στο ΠΝ ή την ΠΑ). Κατά γενική ομολογία όλων όσοι συμμετείχαν στο 1ο ΒΣΧΜΧ, αυτό επετεύχθη σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ η διαδικασία θεσπίσεως ενός τέτοιου Σχολείου ήταν απαραίτητη, ώστε όλοι οι Εθελοντές Έφεδροι που προέρχονται, βεβαίως, από διαφορετικούς Κλάδους, Όπλα και Σώματα να αποκτούν ένα ενιαίο βασικό επίπεδο μαχητικής ικανότητας και επικοινωνίας στο πεδίο της μάχης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επάξια και αποτελεσματικά εάν και όποτε η πατρίδα τους καλέσει.
Δυστυχώς, αυτά αποτελούν ψιλά γράμματα για τους αρμοδίους, οι οποίοι όχι μόνο αγνοούν τη σημασία δοκιμασμένων συνταγών όπως «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥ ΟΠΩΣ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ» και «SI VIS PACEM PARA BELLUM», αλλά απαξιώνουν να ασχοληθούν έστω με τους Εφέδρους που δραστηριοποιούνται εθελοντικά στο χώρο της Εθνικής Άμυνας και θα μπορούσαν να ενισχύσουν άμεσα και ανέξοδα την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδος μας. Ίσως, κάποια ΜΚΟ «εθελοντών» με πιο «προοδευτικές» διεκδικήσεις όπως η κατάργηση της θητείας και της Εφεδρείας στις Ένοπλες Δυνάμεις να είχε μεγαλύτερη απήχηση...
Επανερχόμενοι στο ΒΣΧΜΧ, συγχαίρουμε όσους έλαβαν μέρος κι ευχαριστούμε τη ΔΜ για την πολύτιμη υποστήριξή της. Όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από την αρχή το 1ο ΒΣΧΜΧ εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετάχουν στο 2ο ΒΣΧΜΧ, το οποίο φιλοδοξούμε να ξεπεράσει τις προσδοκίες του 1ου Σχολείου.

 

ΠΗΓΗ :ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ