Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Π.Σ.Ε.Ε.Δ. - Σ.Α.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΑΠΕΛ.

Κυριακή 22 Απριλίου 2012 Έφεδροι των Ειδικών Δυνάμεων συγκεντρώθηκαν στην Πεντέλη προκειμένου να εκπαιδευτούν στην καταρρίχηση με σχοινί ( Rappel ) .ΠΗΓΗ : Π.Σ.Ε.Ε.Δ. - Σ.Α.Κ.