Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Π.Σ.Σ.Ε.Δ. Σ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ B.L.S‏.Ο ΠΣΕΕΔ/ΣΑΚ στα πλαίσια εκπαιδεύσεως και αποκτήσεως δεξιοτήτων απο τα μέλη του
πραγματοποίησε το Β' σεμινάριο Διασωστών- Ανανηπτών .
Πρόκειται για το μόνο επίσημο και πιστοποιημένο σεμινάριο από τη European Resuscitation Council που πραγματοποιείται με εκπαιδευτές του Resuscitation Teaching Council of Greece.
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει: την έγκαιρη αναγνώριση του ασθενή σε κίνδυνο, την ενεργοποίηση του συστήματος πρώτων βοηθειών, την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων και εμφυσήσεων, την ασφαλή και κατάλληλη χρήση αυτόματου
εξωτερικού απινιδωτή, την τοποθέτηση του ασθενή σε θέση ασφαλείας μετά την επιτυχή αναζωογόνηση, όπως και την εφαρμογή πρώτων βοηθειών στην περίπτωση πνιγμονής.
To σεμινάριο διαρκεί περίπου 5-5,5 ώρες, πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και με αντίστοιχο ελληνικό βιβλίο.
Οι εκπαιδευτικές ομάδες είναι των 3-6 ατόμων (το μέγιστο) με έναν ή δύο εκπαιδευτές η κάθε ομάδα.
Η τελική αξιολόγηση γίνεται μετά από τη συγκέντρωση των εκπαιδευτών και συνολική εκτίμηση των ικανοτήτων και της παρεχόμενης ασφάλειας στην αναζωογόνηση για τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά (continuous assessment).
Μετά από αυτό και την Online σύνδεση με την βάση δεδομένων του European Resuscitation Council ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει άμεσα το επίσημο πιστοποιητικό του σεμιναρίου.
Η επίσημη ανακοίνωση του σεμιναρίου με τους εκπαιδευτές στον σύνδεσμο :
https://www.erc.edu/index.php/viewCourse/en/73324/

Συγχαρητήρια στους συμμετασχόντες και επιτυχόντες .
Ηδη ο σύνδεσμος διαθέτει 40 πιστοποιημένους Διασώστες - Ανανήπτες και ευελπιστεί σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό , ώστε να μπορεί να προσφέρει ικανοποιητικά στο κοινωνικο σύνολο σε κάθε αναγκαία περίσταση όπως άλλωστε είναι και ένας απο τους ρόλους του ως ομάδα εκτάκτων αναγκών πιστοποιημένη και απο την Γ.Γ.Π.Π.

Το Γραφείο Τύπου του ΠΣΕΕΔ/ΣΑΚ