Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 !

 16-03-2016 ΠΔ «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Έτους 2015 και Προαγωγές Εφέδρων στην Εφεδρεία Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς» που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 284/28-03-2016 ΦΕΚ (τΓ’).