Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Η ΛΕΦΕΔ βοηθάει να χτιστεί ο Ακρίτας στην Κιβωτό της Χαράς.


Μέλη της Μητροπολιτικής Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκαν αυτές τις μέρες στην Κομοτηνή, όχι για την πραγματοποίηση ενώς ακόμα «Μακεδονομάχου» ούτε ακόμα και στα πλάισια της πυροπροστασίας - πολιτικής προστασίας, αλλά για να βοηθήσουν την γνωστή ακτιβίστρια δασκάλα Χαρά Νικοπούλου να κάνει πραγματικότητα το όνειρο ζωή της, να δημιουργήσει έναν οικισμό - πνευματικό κέντρο στην Θράκη με την ονομασία Ακρίτας.


Η «Κιβωτός της Δόμνας Βιζβίζη» είναι ένα εγχείρημα της Χαράς Νικοπούλου το οποίο ξεκίνησε το 2012 που στόχο έχει, όπως έχει δηλώσει και η ίδια: «νὰ ὑποστηρίξει καὶ νὰ προβάλλει, μέσω τοῦ ἔργου καὶ τῶν δραστηριοτήτων ποῦ ἀναλαμβάνει ὡς πνευματικὸ κέντρο, τὴν ἑξῆς ἰδέα: κάθε εἴδους προσωπική, κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ κρίση μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἐπιτυχῶς μὲ τὴν ἄμεση ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας καὶ τὴν ἐμβάθυνση στὸ ἀνυπέρβλητο πολιτιστικὸ καὶ ἱστορικὸ δυναμικό του Ἑλληνισμοῦ. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο μποροῦμε ἀσφαλῶς: νὰ ἐπιτύχουμετην πνευματική μας ἀναγέννηση καὶ ἀφύπνιση, νὰ ἀποκτήσουμε ὡς πολίτες ὀρθὴ βούληση, καθὼς καὶ νὰ ἐπανεύρουμε ὁράματα καὶ ἰδανικά, τὰ ὁποία θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ οἰκοδομήσουμε μία ἑνωμένη, ὑγιῆ καὶ ἁρμονικὴ κοινωνία.

Ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» εἶναι ἕνα ἐγχείρημα ποῦ ὑποστηρίζεται καὶ ἐνισχύεται ἀπὸ Ἱερὲς Μονὲς καὶ ἐπιστημονικοὺς φορεῖς, λειτουργεῖ ἐξ ὁλοκλήρου σὲ ἐθελοντικὴ βάση καὶ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τους Θρακιῶτες ἀνεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας. Στὸν χῶρο μᾶς διοργανώνονται, ἤδη ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2012, ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια ἐνηλίκων καὶ παίδων, τὰ ὁποία ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τὴν μελέτη, ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τοῦ ἀνεσπέρου ἑλληνορθοδόξου πνεύματος, τῆς πανεπιστημονικῆς προσεγγίσεως τοῦ «σκέπτεσθαι ἑλληνικῶς», καὶ τῶν διαχρονικῶν καὶ οἰκουμενικῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Σὲ αὐτὰ συμπεριλαμβάνονται σεμινάρια φιλοσοφίας, ἀρχαίων ἑλληνικῶν, μουσικῆς/ὀρθοφωνίας, ἱστορίας, μελέτης πατερικῶν κειμένων κλπ.

Ἐπίσης, ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως, παραδίδονται στὸν χῶρο μας, μὲ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ὡραρίου, δωρεὰν μαθήματα ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας γιὰ μαθητὲς δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν πρόσβαση, λόγω οἰκονομικῶν δυσχερειῶν, στὰ μαθήματα τῶν φροντιστηρίων. Στοὺς μαθητὲς μᾶς παρέχεται στοιχειῶδες μεσημβρινὸ γεῦμα πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ μαθήματος. Τὰ μαθήματα, τὰ ὁποῖα γίνονται μὲ γνώμονα τὴν διεύρυνση τῆς κρίσεως καὶ τῶν πνευματικῶν ὁριζόντων τῶν μαθητῶν καὶ ὄχι ἁπλῶς γιὰ τὴν παροχὴ στείρας γνώσεως, παραδίδονται μὲ πολλὴ ἀγάπη ἀπὸ δασκάλους καὶ καθηγητὲς τῆς Κομοτηνῆς, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τοὺς ἐθελοντικά, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν προσωπική μας πίστη, ἡ ὁποία ἀποτέλεσε καὶ τὴν κινητήριο δύναμη γιὰ τὴν δημιουργία τῆς «Κιβωτοῦ», πῶς ἐν μέσω κρίσεως μποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν οἱ πιὸ ἰσχυροὶ δεσμοὶ ἀλληλεγγύης».


Την συγκεκριμένη προσπάθεια στηρίζουν πολλές προσωπικότητες και οργανώσεις όπως:  ο Ισπανός Καθηγητής Κλασσικών σπουδών και Πρόεδρος της Euroclassica Jose Luis Navarro, η Ακαδημαϊκός Κα Άννα Τζιροπούλου – Ευσταθίου, ο Ιστορικός και Συγγραφέας Κος Σαράντος Καργάκος, ο Στρατηγικός Σύμβουλος Δρ. Νίκος Λυγερός, οι Στρατηγοί Φράγκος Φραγκούλης και Θεόκλητος Ρουσάκης, η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων και η Λέσχη Καταδρομών Δράμας, πολλές χριστιανικές ενορίες και Μητροπόλεις καθώς και πολλοί απλοί πολίτες οι οποίοι συνεισέφεραν και συνεισφέρουν παντοιοτρόπως αυτή την προσπάθεια παρέχοντας υλική και χρηματική βοήθεια αλλα και εθελοντική εργασία.
Όποιος θα ήθελε να συνεισφέρει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει με την κ. Νικοπούλου: ΕΔΩ 
 
ΠΗΓΗ : http://warfareport.blogspot.gr/2014/07/blog-post_7520.html

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ¨ 20 ΧΡΟΝΙΑ Λ.Ε.Κ.ΑΛ. 1994 – 2014¨ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ έως 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ
" 20 ΧΡΟΝΙΑ Λ.Ε.Κ.ΑΛ. 1994-2014 " ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, 28 & 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ ¨ 20 Χρόνια Λ.Ε.Κ.ΑΛ. 1994 – 2014¨ αγώνας αλεξιπτωτισμού με δύο κατηγορίες :
Πρώτη κατηγορία Αλεξιπτωτιστών: αλεξιπτωτιστές που έχουν πάνω από δέκα (10) άλματα στο ενεργητικό τους,
Δεύτερη κατηγορία Αλεξιπτωτιστών Κατηγορίας ΟΡΕΝ: αλεξιπτωτιστές, κάτοχοι πτυχίου αλεξιπτωτισμού Α’ της ΕΛ.Α.Ο. ή αντίστοιχης Ομοσπονδίας,

με σκοπό τις προσγειώσεις ακριβείας τριών (3) αλμάτων στατικού ιμάντα ή ελεύθερης πτώσης που διοργάνωσε η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Αλεξιπτωτιστών Ν. Πιερίας (Λ.Ε.Κ.ΑΛ. Πιερίας) σε συνεργασία με την Σχολή Αλεξιπτωτιστών της Ελληνικής Αεροπορικής Ακαδημίας στης 28 & 29 Ιουνίου 2014 για τα Μέλη της, Μέλη Λεσχών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων (Π.Ο.Ε.Δ.), Συλλόγους, Συνδέσμους, Λέσχες, Καταδρομέων - Ειδικών Δυνάμεων - Αλεξιπτωτιστών κ.ά. με ενασχόληση στο αεράθλημα του Αλεξιπτωτιστού, ο αγώνας Αλεξιπτωτισμού ήταν αφιερωμένος για τα 20 Χρόνια ιδρύσεως της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Αλεξιπτωτιστών Ν. Πιερίας και έλαβε χώρα στο Αεραθλητικό Κέντρο Πολυκάστρου - Ν. Κιλκίς.Οι αγωνιζόμενοι Αλεξιπτωτιστές έφτασαν 07:00 π.μ. του Σαββάτου, 28 Ιουνίου στο Αεραθλητικό Κέντρο Πολυκάστρου - Ν. Κιλκίς, 07:30 π.μ οι εκπαιδευτές της Ελληνικής Αεροπορικής Ακαδημίας ενημέρωσαν τους αγωνιζομένους Αλεξιπτωτιστές στις διαδικασίες ανάγκης (εμπλοκές – προσγειώσεις – έξοδοι από το αεροσκάφος) και 08:00 π.μ. οι Αλεξιπτωτιστές ήταν στο αεροπλάνο για το πρώτο άλμα της ημέρας όπου αγωνίστηκαν πραγματοποιώντας άλματα στατικού ιμάντα και ελεύθερης πτώσης από ύψος 3500ft έως 10000 ft με σκοπό τις προσγειώσεις ακριβείας τα οποία συνεχιστήκαν μέχρι 20:00 μ.μ. του Σαββάτου.
Τη Κυριακή, 29 Ιουνίου και από της 07:00 π.μ. οι Αλεξιπτωτιστές συνέχισαν τα άλματα έως 13:30 μ.μ όπου και ολοκληρώθηκαν η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ ¨ 20 Χρόνια Λ.Ε.Κ.ΑΛ. 1994 – 2014¨.

Οι τρεις πρώτοι νικητές της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ ¨ 20 Χρόνια Λ.Ε.Κ.ΑΛ. 1994 – 2014¨ ανά κατηγορία ήταν οι :
Πρώτη κατηγορία Αλεξιπτωτιστών:
1ος Νικητής Μαστροθανάσης Αντώνιος
2ος Νικητής Παντελιάδης Ισαάκ
3ος Νικητής Θυμίοπουλος Χρήστος

Δεύτερη κατηγορία Αλεξιπτωτιστών Κατηγορίας ΟΡΕΝ:
1ος Νικητής Ζήκος Δημήτριος
2ος Νικητής Πατσιούρης Αθανάσιος
3ος Νικητής Κούκος Ηλίας

 

ΠΗΓΗ : ΛΕΚΑΛ ΠΙΕΡΙΑΣ

Συνδρομή της Λ.Εφ.Ε.Δ. Χίου στην έρευνα αγνοούμενης γυναίκας.

Την Τρίτη 1/7 απόγευμα ήταν η τελευταία φορά που έδωσε σημείο ζωής η ηλικιωμένη αγνοούμενη στην περιοχή Εμπορειό της νότιας Χίου.

Από την επόμενη μέρα το  πρωί εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού της γυναίκας.Η Λ.Εφ.Ε.Δ. Χίου από την πρώτη μέρα ερευνών συμμετείχε στην έρευνα και για τρεις ημέρες.

Την πρώτη μέρα πεζοπόρο Τμήμα έψαξε εξονυχιστικά σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρου από το σημείο που την είδαν τελευταία φορά και τις επόμενες μέρες όπου Μας κατεύθυναν οι αρμόδιες αρχές.

Δυστυχώς αν και κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν πολύ  μεγάλη η αγνοούμενη δεν βρέθηκε ακόμα.
 
ΠΗΓΗ : ΛΕΦΕΔ ΧΙΟΥ

Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΑΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΥΛΗΣ.

Η οικογένεια των εφέδρων αξιωματικών θρηνεί την ξαφνική απώλεια του Εμμανουήλ Παυλή, προέδρου του ΣΕΑΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ενός εξαίρετου οικογενειάρχη αλλά και ¨Εφεδρου Αξιωματικού.
                         
  Ο ΘΕΟΣ  ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΑΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΥΛΗΣ