Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Η ΛΕΦΕΔ βοηθάει να χτιστεί ο Ακρίτας στην Κιβωτό της Χαράς.


Μέλη της Μητροπολιτικής Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκαν αυτές τις μέρες στην Κομοτηνή, όχι για την πραγματοποίηση ενώς ακόμα «Μακεδονομάχου» ούτε ακόμα και στα πλάισια της πυροπροστασίας - πολιτικής προστασίας, αλλά για να βοηθήσουν την γνωστή ακτιβίστρια δασκάλα Χαρά Νικοπούλου να κάνει πραγματικότητα το όνειρο ζωή της, να δημιουργήσει έναν οικισμό - πνευματικό κέντρο στην Θράκη με την ονομασία Ακρίτας.


Η «Κιβωτός της Δόμνας Βιζβίζη» είναι ένα εγχείρημα της Χαράς Νικοπούλου το οποίο ξεκίνησε το 2012 που στόχο έχει, όπως έχει δηλώσει και η ίδια: «νὰ ὑποστηρίξει καὶ νὰ προβάλλει, μέσω τοῦ ἔργου καὶ τῶν δραστηριοτήτων ποῦ ἀναλαμβάνει ὡς πνευματικὸ κέντρο, τὴν ἑξῆς ἰδέα: κάθε εἴδους προσωπική, κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ κρίση μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἐπιτυχῶς μὲ τὴν ἄμεση ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας καὶ τὴν ἐμβάθυνση στὸ ἀνυπέρβλητο πολιτιστικὸ καὶ ἱστορικὸ δυναμικό του Ἑλληνισμοῦ. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο μποροῦμε ἀσφαλῶς: νὰ ἐπιτύχουμετην πνευματική μας ἀναγέννηση καὶ ἀφύπνιση, νὰ ἀποκτήσουμε ὡς πολίτες ὀρθὴ βούληση, καθὼς καὶ νὰ ἐπανεύρουμε ὁράματα καὶ ἰδανικά, τὰ ὁποία θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ οἰκοδομήσουμε μία ἑνωμένη, ὑγιῆ καὶ ἁρμονικὴ κοινωνία.

Ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» εἶναι ἕνα ἐγχείρημα ποῦ ὑποστηρίζεται καὶ ἐνισχύεται ἀπὸ Ἱερὲς Μονὲς καὶ ἐπιστημονικοὺς φορεῖς, λειτουργεῖ ἐξ ὁλοκλήρου σὲ ἐθελοντικὴ βάση καὶ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τους Θρακιῶτες ἀνεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας. Στὸν χῶρο μᾶς διοργανώνονται, ἤδη ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2012, ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια ἐνηλίκων καὶ παίδων, τὰ ὁποία ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τὴν μελέτη, ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τοῦ ἀνεσπέρου ἑλληνορθοδόξου πνεύματος, τῆς πανεπιστημονικῆς προσεγγίσεως τοῦ «σκέπτεσθαι ἑλληνικῶς», καὶ τῶν διαχρονικῶν καὶ οἰκουμενικῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Σὲ αὐτὰ συμπεριλαμβάνονται σεμινάρια φιλοσοφίας, ἀρχαίων ἑλληνικῶν, μουσικῆς/ὀρθοφωνίας, ἱστορίας, μελέτης πατερικῶν κειμένων κλπ.

Ἐπίσης, ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως, παραδίδονται στὸν χῶρο μας, μὲ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ὡραρίου, δωρεὰν μαθήματα ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας γιὰ μαθητὲς δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν πρόσβαση, λόγω οἰκονομικῶν δυσχερειῶν, στὰ μαθήματα τῶν φροντιστηρίων. Στοὺς μαθητὲς μᾶς παρέχεται στοιχειῶδες μεσημβρινὸ γεῦμα πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ μαθήματος. Τὰ μαθήματα, τὰ ὁποῖα γίνονται μὲ γνώμονα τὴν διεύρυνση τῆς κρίσεως καὶ τῶν πνευματικῶν ὁριζόντων τῶν μαθητῶν καὶ ὄχι ἁπλῶς γιὰ τὴν παροχὴ στείρας γνώσεως, παραδίδονται μὲ πολλὴ ἀγάπη ἀπὸ δασκάλους καὶ καθηγητὲς τῆς Κομοτηνῆς, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τοὺς ἐθελοντικά, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν προσωπική μας πίστη, ἡ ὁποία ἀποτέλεσε καὶ τὴν κινητήριο δύναμη γιὰ τὴν δημιουργία τῆς «Κιβωτοῦ», πῶς ἐν μέσω κρίσεως μποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν οἱ πιὸ ἰσχυροὶ δεσμοὶ ἀλληλεγγύης».


Την συγκεκριμένη προσπάθεια στηρίζουν πολλές προσωπικότητες και οργανώσεις όπως:  ο Ισπανός Καθηγητής Κλασσικών σπουδών και Πρόεδρος της Euroclassica Jose Luis Navarro, η Ακαδημαϊκός Κα Άννα Τζιροπούλου – Ευσταθίου, ο Ιστορικός και Συγγραφέας Κος Σαράντος Καργάκος, ο Στρατηγικός Σύμβουλος Δρ. Νίκος Λυγερός, οι Στρατηγοί Φράγκος Φραγκούλης και Θεόκλητος Ρουσάκης, η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων και η Λέσχη Καταδρομών Δράμας, πολλές χριστιανικές ενορίες και Μητροπόλεις καθώς και πολλοί απλοί πολίτες οι οποίοι συνεισέφεραν και συνεισφέρουν παντοιοτρόπως αυτή την προσπάθεια παρέχοντας υλική και χρηματική βοήθεια αλλα και εθελοντική εργασία.
Όποιος θα ήθελε να συνεισφέρει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει με την κ. Νικοπούλου: ΕΔΩ 
 
ΠΗΓΗ : http://warfareport.blogspot.gr/2014/07/blog-post_7520.html