Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ - ΠΣΧΜΧ - Ενέργειες Αμέσου Αντιδράσεως Περιπόλου.


Σε ένα απαιτητικό αντικείμενο εκπαιδεύθηκαν οι υποψήφιοι του Προκεχωρημένου Σχολείου Μαχητού : στην τυχαία επαφή Περιπόλου με τον εχθρό και τις Ενέργειες Αμέσου Αντιδράσεως που τα μέλη της πρέπει να κάνουν προκειμένου να επιβιώσουν και να διακόψουν την επαφή με τον εχθρό ή να τον καταδιώξουν, ανάλογα με την αποστολή της περιπόλου και την τακτική κατάσταση. Κι εδώ τα σενάρια μπορεί να είναι ατελείωτα, όπως και η εκπαίδευση σε αυτά. Σημειωτέον ότι οι Περίπολοι Μάχης και Αναγνωρίσεως, αν και προβλέπεται ως αντικείμενο (εξ όσων γνωρίζουμε) δεν διδάσκεται στο Πεζικό. Παρά ταύτα, οι μαχητές του ΠΖ θα διαταχθούν σε πραγματικές συνθήκες να διεξαγάγουν είτε Περίπολα Μάχης για την εύρεση και καταστροφή του εχθρού, είτε Αναγνωρίσεως ώστε να δώσουν στον Διοικητή τους τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση του εχθρού πριν την έναρξη κάθε ενεργείας της κυρίας δυνάμεως. Αναρωτώμεθα πώς θα το κάνουν όταν τους ζητηθεί ...


ΠΗΓΗ :Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.