Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009

Τι είπαν οι ξένοι για την Ελλάδα του "ΟΧΙ"


"Του λοιπού δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες."
Winston Churchill

"Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνατόν να γίνει άλλως, διότι είσθε Έλληνες. Εκερδίσαμεν χρόνον διά να αμυνθώμεν. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονούμε.

Ραδιοφωνικός Σταθμός της Μόσχας

"Ενώπιον της Ιστορίας είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω ότι, από τους μέχρι τώρα αντιπάλους μας, ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με εξαιρετική γενναιότητα και δεν παραδόθηκε παρά όταν κάθε αντίστασή του ήταν αδύνατη. Ως εκ τούτου, απεφάσισα να μην κρατηθεί κανένας Έλληνας στρατιώτης αιχμάλωτος και οι αξιωματικοί να διατηρήσουν τα προσωπικά όπλα τους."

Adolf Hitler

"Η χώρα μας, εις την οποίαν ιδιαιτέρως τιμάται η ανδρεία, παρακολουθεί με θαυμασμόν τον αγώνα των Ελλήνων εις την Αλβανίαν, ο οποίος μας συγκινεί τόσον ώστε, παραμερίζοντες προς στιγμήν παν άλλο αίσθημα, αναφωνούμεν "Ζήτω η Ελλάς"."

Ιαπωνικές εφημερίδες

Σχόλιο "Εφεδρείας"
Η Ελλάς του "ΟΧΙ" όχι μόνο κερδίζει τον σεβασμό εχθρών και φίλων αλλά και επιτυγχάνει τους στόχους του έθνους. Ενώ η Ελλάς της ενδοτικότητας και της ατολμίας είναι καταδικασμένη να συρρικνωθεί (Κύπρος, Ίμια, Μακεδονικό).

Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε,
(Παιδιά των Ελλήνων, προχωρείτε εµπρός,)
ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε δέ
(ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε ακόµη)
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρώων ἕδη,
(τα παιδιά, τις γυναίκες, και τα ιερά των πατρογονικών θεών)
θήκας τε προγόνων· νῦν ὐπέρ πάντων ἀγών.
(και τους τάφους των προγόνων· τώρα πάνω απ’ όλα ο
αγώνας)