Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Λ.ΕΦ.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ. Εκπαίδευση σε Προσβολή Στόχου - Ενέδρες.

Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση της ΛΕΦΕΔ Αττικής σε αντικείμενα προσβολής στόχου και τακτικής ενέδρας.
Το πρώτο σκέλος περιελάμβανε το θεωρητικό μέλος για τις ενέδρες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, το στήσιμό τους, αλλά και την διαδικασία προσβολής ενός ενεδρεύοντας τμήματος. Επίσης περιελάμβανε και την εκμάθηση της αντίδρασης ενός τμήματος που έχει πέσει σε ενέδρα.
Το δεύτερο σκέλος περιελάμβανε το πρακτικό σκέλος της ενέδρας. Τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής χωρίστηκαν σε Ομάδες και εκπαιδεύτηκαν στην πράξη σε τακτικές άμεσης αντίδρασης περιπόλου σε ενέδρα και στο στήσιμο μιας ενέδρας.
Στο τρίτο σκέλος της εκπαίδευσης τα μέλη χωρίστηκαν σε 2 ομάδες όπου η μία ομάδα θα έπρεπε να στήσει μια προετοιμασμένη ενέδρα και η δεύτερη ομάδα θα έκανε τακτική κίνηση περιπόλου μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Σκοπός ήταν η μία ομάδα να επιδείξει τις γνώσεις της στο στήσιμο ενέδρας και η άλλη ομάδα να δείξει τις γνώσεις της στην τακτική άμεσης αντίδρασης. Εν συνεχεία οι δύο ομάδες άλλαξαν ρόλους προκειμένου όλα τα άτομα να εκπαιδευτούν εξίσου και στα δύο αντικείμενα.
Το τέταρτο σκέλος της εκπαίδευσης περιελάμβανε θεωρητική εκπαίδευση για την προσβολή στόχου. Τα μέλη της ΛΕΦΕΔ εκπαιδεύτηκαν στην οργάνωση και στις ιδιαιτερότητες της προσβολής ενός στατικού στόχου.
Στο πέμπτο σκέλος της εκπαίδευσης τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής χωρίστηκαν σε δύο ομάδες όπου η μία είχε αναλάβει την προστασία ενός κτηρίου-φυλακίου και η δεύτερη ομάδα θα έπρεπε να εκτελέσει αποστολή κρούσης. Κατά την διάρκεια του σεναρίου οι αμυνόμενοι έπρεπε να στήσουν διάφορες μικρές ενέδρες και σκοπιές. Μετά την επίτευξη του στόχου οι επιτιθέμενοι έπρεπε να διαφύγουν υπό την εχθρική καταδίωξη. Τα την διάρκεια της διαφυγής οι καταδιωκόμενοι έπρεπε να διεξάγουν διάφορες ευκαιριακές ενέδρες για καθυστέρηση του εχθρού. Ο εχθρός έπρεπε να κινηθεί τακτικά κάνοντας σάρωση της περιοχής για την εξουδετέρωση και σύλληψη των καταδιωκόμενων τμημάτων, κάνοντας συγχρόνως και εκπαίδευση σε αντικείμενα Αντι-ανταρτοπολέμου (Counter Insurgency). Εν συνεχεία οι δύο ομάδες άλλαξαν ρόλους προκειμένου όλα τα άτομα να εκπαιδευτούν εξίσου και στα δύο αντικείμενα.
Μετά το πέρας κάθε εκπαιδευτικού σεναρίου γινόταν από τους εκπαιδευτές απενημέρωση όπου τόσο οι ομαδάρχες όσο και τα απλά μέλη ανέφεραν τι είδαν, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει και τι έγινε. Οι εκπαιδευτές επίσης έλυσαν απορίες και έκαναν παρατηρήσεις. Ο σκοπός της απενημέρωσης είναι να δουν οι εκπαιδευόμενοι τα λάθη τους, προκειμένου να μην επαναληφθούν στο μέλλον.
Η εκπαίδευση στις ενέδρες είναι άκρα σημαντική για ένα στρατιωτικό τμήμα αφού ένα μικρό σε μέγεθος τμήμα μπορεί να προκαλέσει τεράστιες απώλειες σε ένα εχθρικό τμήμα μεγαλύτερης ισχύς. Επίσης οι ενέδρες αποτελούν το δεύτερο πιο φονικό σενάριο, μετά τη Μάχη σε Κατοικημένη Περιοχή), σε μια στρατιωτική επιχείρηση.

ΠΗΓΗ : http://lefed-attica.gr