Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

Άσκηση Περιπόλων Μάχης απο την ΛΕΦΕΔ ( ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ).


9 

 
 Είναι γεγονός ότι η σωστή εκπαίδευση απαιτεί πρωτίστως θέληση από τους ασκούμενους ,αυτό είναι ένα συμπέρασμα που έχουμε βγάλει στην ΛΕΦΕΔ ασχολούμενοι  με το αντικείμενο σχεδόν 20 χρόνια από την απόλυση μας από τον Ε.Σ.και που ξεχωρίζει- χαρακτηρίζει της εκπαιδεύσεις των εθελοντών εφέδρων .

Η άσκηση που διεξήχθη το ΣΚ(και για κάποιους από τη παρασκευή) είναι μέρος του Σχολείου Περιπόλων που
διεξάγεται για το σύνολο των μελών της Μητροπολιτικής ΛΕΦΕΔ. Για το εν λόγο σχολείο η λέσχη μας αποφάσισενα αφιερώσει ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό τετράμηνο και ίσως και επιπλέον χρόνο ,αν διαπιστωθεί ότι χρειάζεται ,καθώς πρόκειται για θέματα ουσίας και όχι ‘’έξτρα’’(για παράδειγμα στο παρελθόν αναλωνόμασταν,στιςπερισσότερες λέσχες-συνδέσμους, στον ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ,ένα αντικείμενο με σαφή προσανατολισμό που δεν είχε εφαρμογή στην αποστολή που θα κληθεί η πλειονότητα των εφέδρων να πράξει).
Το σχολείο χωρίζεται σε δυο ενότητες, η πρώτη αφορά ομάδες-περίπολα μάχης δηλαδή όπως λέει και ο τίτλος πραγματεύεται τις αποστολές που θα αναλάβει μια  περίπολος με μικρότερο ανεκτό σχήμα την ομάδαστα πλαίσια μιας σύρραξης και  μπορεί να είναιοποιαδήποτε  αποστολή  επιδιώκει την επαφή με τον εχθρό για τηνεπίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος ,η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε περίπολα αναγνώρισης οπού η κυρία διάφορα  είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τον εχθρό προς επίτευξη του ΑΝΣΚ. 
Μεχρι στιγμής βρισκόμαστε στην πρώτη ενότητα και για αυτήν θα μιλήσουμε.Στην άσκηση συμμετείχαν 3 οκταμελής ομάδες επί συνόλου 32 αντρών(οι υπόλοιποι οργανωτική-απεικόνιση),διεξήχθη σε ορεινό μέρος (απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματική εκπαίδευση είναι το περιβάλλον να δημιουργεί κόπωση μέσω των κακουχιών όπως βροχή ,λάσπη κλπ)και περιελάμβανε τρεις  αποστολές πουπραγματοποιούταν κυκλικά .
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Α)Επάνδρωση   Π.Ο.Τ. οπού δινόταν η ευκαιρία να εργαστούν στην διάνοιξη ταχυσκαπτων ορυγμάτων ,μια όχι και τόσο ευχάριστη εργασία και σίγουρα κάτι που απαιτεί εξοικείωση (ξεχάστε τα πτυοσκαπανα αν θέλετε πραγματικά να μπείτε στην γη και να βγείτε ζωντανοί).Κατά την διάρκεια  παραμονής τους στα χαρακώματα είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε διάφορα αντικείμενα ο καθένας στην ειδικότητα του και να αναρωτηθούν αν έχουν ετοιμαστεί σωστα. Ενδεικτικα αναφέρω : τομείς βολής,αλληλοκάλυψη,τομείς ανάσχεσης,αίτηση φωτιστικών
βλημάτων,αντέφοδο,διακομιδή τραυματι,αναγνωρίσεις αγγελιοφόρων,διέλευση φίλιων τμημάτων από τις γραμμές τους κλπ.
Β)Εφεδρεία για ενίσχυση Π.Ο.Τ..Διαβίωναν πλησίον του Π.Ο.Τ και έπρεπε να ενισχύσουν το σημείο πουδεχόταν την μεγαλύτερη πίεση.Για κάποιον θεωρητικό του πολέμου αυτά θα φαίνονται παιδικά πράγματα όμως για αυτούς που σέβονται τους εαυτούς τους ,όσο απλά και αν είναι, χρειάζονται πολύ πράξη και αν δεν τα κάνεις προσομοιώνοντας τις συνθήκες ,απλά δεν μπορείς να πεις ότι τα ξέρεις. Έτσι μετά από την τοπογραφική ενημέρωση και την ανάγνωση της αποστολής ο περιπολάρχης εξετάζοταν (χωρίς να το ξέρει αλλά το έμαθε στην απενημέρωση
την επομένη) για το αν έκανε αναγνωρίσεις ο ίδιος και κατόπιν με τον βοηθό,ανιχνευτή,αγγελιοφόρο
του επί του δρομολογίου μέρα και νύχτα και υπό ομίχλη (που μας τίμησε με την παρουσία της αργότερα)έτσι ώστενα μπορεί η ομάδα να κινηθεί γρήγορα  και με συνοχή προς ενίσχυση των μαχόμενων τμηματων.
Εννοείται ότι δόθηκαν τέτοια επεισόδια πού ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμα ως προς τα συμπεράσματα που εξήχθησαν. Κατα την παραμονήστην εφεδρεία και εφόσον είχαν τελειώσει με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες παρακολουθούσαν μάθημα-επίδειξη
που τους είχαν ετοιμάσει άντρες της Ο.Α.με αντικείμενο:1)Άναμμα πυρός 2)Συλλογή υδατος.3)Ομαδικός σάκος Ά Βοηθειών.
Γ)Περίπολο μάχης με ΑΝΣΚ η δια της επαφής με τον εχθρό  εντοπισμό της θέσης του και
των ενεργειών-προθέσεων του.
Εδω οι επικεφαλής ασκήθηκαν στην διέλευση από τις φίλιες γραμμές κάτι εξαιρετικά δύσκολο(φίλια  πυρά) πουαπαιτεί γνώση σωστής τακτικής (κίνηση 100-200μέτρων από τις Φ.Γ. ακινητοποίηση της ομάδος μέχρι να έρθεισε επαφή ο επικεφαλής και ακόμα ένας άντρας με τον Λοχαγό Ά γραμμής, ο οποίος αφού ενημερώσει τονπεριπολάρχη για την τακτική κατάσταση,θέσεις του εχθρού κλπ, ενημερώνεται με την σειρά του για την σύνθεση-σχέδιο δράσης της περιπόλου που  αναχωρεί , για το αζιμούθιο εξόδου –εισόδου  στις Φ.Γ .κλπ) .Εννοείται ότι καθ’όλη την διάρκεια της περιπολίας ο προσανατολισμός γινόταν με χρήση πυξίδας-χάρτη και
μάλιστα κατά την διάρκεια των επεισοδίων ζητήθηκε η αίτηση πυρών Π/Β ,διακομιδής τραυματία
(μεταφρασμένο 9-liner MEDEVAC)καθώς και αναφορά επαφής(εξίσου μεταφρασμένο contact report  S.A.L.T.A.του Βρετανικού στρατού από το πρόσφατοCambrian Patrol..) οπού απαιτούταν η άριστη γνώση της θέσεωςτης περιπόλου.
Τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν με πλήρη εξάρτυση και φυσικά κράνος ,αν συνυπολογίσετε ότι έβρεχε  κατά την διάρκειατης άσκησης εύκολα μπορείτε να συμπεράνετε ότι  ΜΑΘΑΜΕ ΠΟΛΛΑ.
Για την ΛΕΦΕΔ ο Αντιπρόεδρος.
ΠΗΓΗ - ΠΕΡ/ΡΑ  : www.lefed.gr