Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

Καθαρισμός Τειχών κάστρου Αγ. Ανδρέα - Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας.


ΠΗΓΗ :  http://rescuecommando.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html

      Σε συνέχεια της προσπάθειας που καταβάλει η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας για τον καθαρισμό των μνημείων της πόλης , προχώρησε κατόπιν σχετικού αιτήματος της 18ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στον καθαρισμό των τειχών του κάστρου του Αγίου Ανδρέα. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Μαίου 2014 στα τείχη του κάστρου μπροστά στο μνημείο Ελευθερίας της πόλης, και περιελάμβανε καθαρισμό στο κάθετο μέρος των τειχών καθώς και επικίνδυνων φυτών στις παρυφές του κάστρου. Λόγω παρουσίας αυτοκινήτων δεν κατέστη δυνατός ο καθαρισμός του δυτικού τμήματος καθώς και το κόψιμο επικίνδυνων δέντρων που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο τείχος. Το κόψιμο θα πραγμνατοποιηθεί με την παρουσία γερανού σε σύντομο χρονικό διάστημα.