Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ !

ΠΗΓΗ : http://www.eordaia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1479:2011-01-11-13-16-26&catid=108:11