Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Λ.ΕΦ.Ε.Δ. - Εκπαίδευση Παραρτήματος Πιερίας.
Την Kυριακή 13 Μαϊου το παράρτημα Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Πιερίας άσκήθηκε σε θέματα ατομική τακτικής και κίνησης περιπόλου.
Πιό αναλυτικά τα θέματα στα οποία αναλώθηκε η εκπαιδευτική δραστηριότητα ήταν:
1) Θέματα ασφαλείας και χρήση ατομικού οπλισμού.
2) Θέσεις βάλλοντος. (Εδώ να συμπληρώσουμε ότι πέρα από τις βασικές θέσεις βάλλοντος διδάχτηκαν και νέες οι οποίες έχουν "αναδειχθεί" τα τελευταία χρόνια αλλά τη σωστή στάση του σώματος έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της ανάκρουσης, η καταπόνηση των χεριών και να βελτιωθεί η σκοπευτική ικανότητα του οπλίτη.)
3) Βασικά σήματα χεριών
4) Βασικές αρχές στην κίνηση περιπόλου και στην επικοινωνία των μελών της κατά την διάρκεια επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη σημασία έχει να σημειώσουμε ότι λόγο του ότι οι έφεδροι προέρχονται από διάφορα όπλα και σώματα αλλά σε περίοδο πολέμου το πιθανότερο είναι σχεδόν όλοι να ταχθούν σε μονάδες  πρώτης γραμής και πιο συγκεκριμένα πεζικού, είναι επιτακτική η ανάγκη να δημιουργηθεί μια κοινή γνωστική βάση. Μια βάση που θα έχει κοινά χαρακτηριστικά πάνω στα οποία θα μπορεί να συνεχιστέι η εκπαιδευτική τους βελτίωση στο πνεύμα του Βρετανικού "Basic soldiering".
Σε αυτό ακριβώς το πνεύμα κινήθηκε η εκπαίδευση η οποία και θα συνεχιστεί και με άλλα θέματα στο προσεχές μέλλον.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ακολούθησε ο καθιερωμένος πια καφές κατά την διάρκεια του οποίου δόθηκε η ευκαιρία για μιά χαλαρή συζήτηση εν είδη απενημέρωσης αλλά και όχι μόνο.

Εφ. Λ/χιας (ΠΖ) Τ.Γ.


ΠΗΓΗ : Λ.ΕΦ.Ε.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ.