Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

defense3.com - Βρετανία: Κίνητρα για την εφεδρεία . . . . . . . εμείς π ό τ ε ! ! ! ! !


Σε συνέχεια του προγραμματισμού του, ο οποίος δίνει μεγαλύτερη βάση στην εφεδρεία, ο Βρετανικός Στρατός ανακοίνωσε σειρά κινήτρων που θα δοθούν στους εφέδρους και στις εταιρείες που τους εργοδοτούν. Δυστυχώς τέτοια μέτρα θα ήταν δύσκολο να ληφθούν από την ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, πρώτον λόγο της οικονομικής κατάστασης και δεύτερον λόγο της κακής νοοτροπίας που υπάρχει.

Δια στόματος Υπουργού Άμυνας, Φίλιπ Χάμμοντ, τα μέτρα που θα αφορούν τους 35.000 εφέδρους θα κοστίσουν 1,8 δισεκατομμύρια στερλίνες μέσα στην επόμενη δεκαετία (καμία αναδιοργάνωση δεν είνα δωρεάν). Όπως δήλωσε ο ίδιος “τα νέα μέτρα αποτελούν βήμα προς τα εμπρός καθώς αλλάζουμε την σχέση με τους εφέδρους, τις οικογένειες και τους εργοδότες τους, βελτιώνοντας δραστικά τα όσα προσφέρουμε. Με αυτά οι έφεδροι δεν θα αισθάνονται ότι τιμωρούνται για το ότι είναι έφεδροι και οι μικρές εταιρείες θα λαμβάνουν οικονομική βοήθεια αν προσλαμβάνουν εφέδρους και τους υποστηρίζουν. Έτσι, θα χτίσουμε μία νέα σχέση με την κοινωνία…”.

Τα μέτρα είναι τα ακόλουθα:
- Καλύτερη εκπαίδευση στους εφέδρους, με ταυτόχρονη πρόσβαση στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι ενεργές μονάδες.
- Καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας.
- Δυνατότητα μεταφοράς των ικανοτήτων/δεξιοτήτων, που λαμβάνουν κατά την υπηρεσία τους στο στρατεύμα, στην εργασία τους.
- Θέσπιση νόμων που θα διασφαλίζουν τη νομική υποστήριξη των εφέδρων σε περίπτωση που απολυθούν από την εργασία τους λόγω συμμετοχής στις εφεδρικές μονάδες.
- Πρόσβαση σε συνταξιοδοτικά κίνητρα, παρόμοια με αυτά των εν ενεργεία, κατά την περίοδο της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2015.
- Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα λαμβάνουν από 500 λίρες το μήνα, για κάθε έφεδρο, επιπλέον των υπαρχόντων ποσών σε περίπτωση κινητοποίησής τους.
- Οι εργοδότες θα λαμβάνουν ακόμα πιο σύντομη προειδοποίηση για τη συμμετοχή των υπαλλήλων/εφέδρων σε ασκήσεις ή επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τα της εργασίας τους.
- Μεγαλύτερη αναγνώριση για τους εργοδότες με την καλύτερη υποστήριξη στους εφέδρους και δομές που θα δίνουν την ευκαιρία σε αυτούς τους εργοδότες να μπορούν να συνεργαστούν με μεγαλύτερες εταιρείες και να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους.