Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

ΑΣΚΗΣΗ ΄΄ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ-2010΄΄ΑΣΚΗΣΗ ΄΄ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ-2010΄΄
Ανακοινώνεται ότι την 22 Απρ 2010, διεξήχθει η άσκηση ΄΄ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ- 2010΄΄ που σχεδιάσθηκε και οργανώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) και αφορούσε στην εξάσκηση και το συντονισμό των δυνάμεων για κατάσβεση πυρκαγιάς.
Οι Ε.Δ στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και της ενεργής συνδρομής τους στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους καταστάσεων, συμμετείχαν στην παραπάνω άσκηση, σύμφωνα με το Σχέδιο ΄΄ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ΄΄, όπως παρακάτω:
•Στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου: Με 3 Αξιωματικούς, 18 στελέχη, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, και 1 πυροσβεστικό όχημα•Στην περιοχή Μακεδονίας και Θράκης:
Με 7 Αξιωματικούς , 32 στελέχη και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη
Tο Σχέδιο ΄΄ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ΄΄ προβλέπει και καθορίζει τη συνδρομή των ΕΔ με εκπαιδευμένα τμήματα στις δυνάμεις του ΠΣ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.