Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Νυκτερινή κατάδυση της Λ.Ε.Δ. Χαλκιδικής

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η εκπαίδευση της Ομάδας Αμφίβιων Επιχειρήσεων της Λέσχης σε περιβάλλον σκότους και μηδενικής ορατότητας. Παρόλη την έντονη θαλασσοταραχή οι έφεδροι Καταδρομείς εκτέλεσαν τα μαθήματα νυκτερινής πλοήγησης κάτω από την καθοδήγηση του έμπειρου εκπαιδευτή σοκάροντας λίγο τους παρεβρισκόμενους στην παραλία.

Η αμφίβια εκπαίδευση αποτελεί βασικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Χαλκιδικής λόγω της μεγάλης ακτογραμμής που περιβάλλει τον Νομό.

Κάθε έφεδρος Καταδρομέας οφείλει να μπορεί να επιχειρεί σε ξηρά, θάλασσα και αέρα για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις σε καιρό ειρήνης (διασώσεις, πυροπροστασία) είτε για πολεμικές επιχειρήσεις όταν και όπου τον καλέσει η πατρίδα.