Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010

Λ.ΕΦ.Ε.Δ. - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - CQB.


Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου στο πεδίο ασκήσεων Λαγκαδά Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο αντικείμενο ΜΑΧΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – CQB. Η προσέλευση ήταν μεγάλη και όχι μόνο, αρκετά μέλη άλλων οργανώσεων εφέδρων πήραν μέρος στην εκπαίδευση και αυτό είναι προς τιμή της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε εντατικά και με έμφαση στην πραγματικότητα. Αρκετά από τα μέλη που πήραν μέρος είχαν εκπαιδευθεί και στο 1 το σχολείο SWAT της Λ.Ε.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ πράγμα που εκτόξευσε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Κλείνοντας θέλουμε να υπενθυμίσουμε οτι είναι υποχρέωση των έφεδρων να εκπαιδεύονται και να συντηρούν τις γνώσεις τους για να μπορούν να είναι χρήσιμοι και ικανοί να προσφέρουν στην πατρίδα και την κοινωνία μας.

ΕΦΕΔΡΕΙΑ !
Πάντοτε σε επαγρύπνηση !