Τρίτη 24 Μαΐου 2011

Σ.Ε.Α.Ν. ΣΑΜΟΥ-ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΒΟΛΗ ΟΛΜΩΝ.

Την Κυριακή 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση - βολή όλμων 81χιλ με προωθητικό βλήμα, χρήση πυξίδας, αίτηση πυρών από έφεδρους αξιωματικούς παρατηρητές, εκπαίδευση σε περίπτωση αφλογιστίας. έγιναν βολές με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Έφεδροι αξιωματικοί και εθνοφύλακες πάντα έτοιμοι για να φυλάξουν τις Θερμοπύλες της νεότερης ιστορίας, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε.

Για τον Σ.Ε.Α.Ν. ΣΑΜΟΥ.

Εμμανουήλ Πέτρου Εφ. Λοχαγος (ΠΖ).