Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. - Τιμώντας την 29η Μαΐου 1453
«Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοὶ δοῦναι οὔτ' ἐμὸν ἐστίν οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃκοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως άποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.» 
Απάντηση του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου προς τον Μωάμεθ Β΄, ο οποίος πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη το 1453 και ζητούσε την παράδοσή της με την υπόσχεση να επιτρέψει στον Αυτοκράτορα και σε όσους το επιθυμούσαν να φύγουν με τα υπάρχοντά τους. Επίσης, θα αναγνώριζε τον Κωνσταντίνο ως ηγεμόνα της Πελοποννήσου.
 
Τιμώντας μία θλιβερή επέτειο, την άλωση της Πόλεως τη Μαύρη Τρίτη, της 29ης Μαΐου 1453, οι Εθελοντές Έφεδροι της ΠΕΝΕΦΥΟ και υποψήφιοι του 2ου Βασικού Σχολείου Μαχητού της Ενώσεως, ασκήθηκαν σε αντικείμενα Πεζικού την Κυριακή 1/6. Η δραστηριότητα αφιερούται στον τελευταίο Αυτοκράτορα και τους ηρωικούς υπερασπιστές της Κωνσταντινουπόλεως, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι έστω και ελάχιστοι επιλέγουν ΑΥΤΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΣ να είναι συνεχιστές των τελευταίων μαχητών της Ρωμανίας, η οποία "κι αν επέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο", επιχειρώντας να περιορίσουν, κατά το δυνατόν, τις σύγχρονες Κερκόπορτες.

ΠΗΓΗ : ΠΕΝΕΦΥΟ