Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014

Συμμετοχή του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Μηχανικού στην άσκηση «Ονήσιλος».

ΠΗΓΗ : http://70tm.blogspot.gr/search/label/812.%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%CE%A0%CE%A3%CE%95%CE%9C%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%C2%AB%CE%9F%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82%202014%C2%BB.

Μετά από πρόσκληση του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων ο Σύνδεσμός μας απέστειλε ομάδα αξιωματικών για να συμμετάσχουν ως κριτές στην διαγωνιστική άσκηση «Ονήσιλος» που διεξήχθει στις 18 και 19 Ιουλίου 2014.

 Διαγωνιστική άσκηση «ΟΝΗΣΙΛΟΣ»
 
Οι στόχοι του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι:
► Αποτίμηση φόρου τιμής στους πεσόντες και αγνοούμενους Καταδρομείς.
► Συντήρηση , αναβάθμιση και βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μελών του ΠΣΕΚ.
► Διατήρηση του μαχητικού πνεύματος που διέπει τους καταδρομείς.
► Εξύψωση του ηθικού
► Σύσφιξη των δεσμών
► Προσέλευση και συμμετοχή νέων ατόμων
► Υλοποίηση του προγράμματος του ΠΣΕΚ
► Προσέλευση περιπόλων από την Ελλάδα και σύσφιξη των δεσμών με συλλόγους από Ελλάδα.
► Ο διαγωνισμός θα είναι μέρος των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο ΠΣΕΚ για τα επετειακά.

Η ομάδα αξιωματικών του Μηχανικού που απέστειλε ο Σύνδεσμός μας ενισχύθηκε  και με αξιωματικούς του Πεζικού και των Καταδρομών. Η ομάδα συμμετείχε ενεργά και στην προετοιμασία του Διαγωνισμού η οποία ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου 2014.
Κατά την πρώτη μέρα του διαγωνισμού η ομάδα των κριτών του ΠΣΕΜ βαθμολόγησε τα διαγωνιζόμενα περίπολα σε επεισόδιο κταστροφής στόχου με εκρηκτικά.

Η πρώτη στην πράξη συνεργασία του Συνδέσμου μας με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομέων και τα μέλη του υπήρξε απολύτως θετική και επιτυχημένη και θα συνεχισθεί και στο μέλλον.


Οι κριτές που απέστειλε ο ΠΣΕΜ στην άσκηση «Ονήσιλος». Την ομάδα αποτελούσαν 2 αξιωματικοί του ΜΧ, 2 των Καταδρομών και 1 του Πεζικού.