Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

ΠΕΝΕΦΥΟ: Προκεχωρημένο Σχολείο Μαχητή. 
Την  Παρασκευή 19/12/2014, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των υποψηφίων του Προκεχωρημένου  Σχολείου Μαχητή (Π.ΣΧ.ΜΧ.) στις νυχτερινές επιχειρήσεις. Στόχος της εκπαίδευσης ήταν να κάνει τους ασκούμενους,να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, να κινούνται με αυτοπεποίθηση και να μάχονται μέσα στο σκοτάδι.
Αντικείμενα που διδάχθηκαν  ήταν:
  • παραλλαγή και απόκρυψη
  • χρησιμοποίηση αισθήσεων
  • κίνηση κατά την νύκτα
  • αθόρυβη προσέγγιση
  • τήρηση κατεύθυνσης και προσανατολισμός κατά την νύκτα
  • αθόρυβα όπλα
  • ατομική και ομαδική τακτική

Οι ασκούμενοι είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν σε τακτικό σενάριο.

 
 Η εκπαίδευση συνεχίζεται

ΠΗΓΗ : Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.