Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

ΛΕΦΕΔ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ OΡΕΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ - ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ / ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΒΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.


Την 15/3/2015 η ΛΕΦΕΔ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ πραγματοποίησε άσκηση ανταρτοπόλεμου – περιπόλων στην περιοχή ΒΑΒΔΟΣ και ειδικότερα στην περιοχή των παλαιών Μεταλλείων Λευκόλιθου Βαβδου.
Σενάριο της άσκησης.
Η άσκηση περιλάμβανε αναγνώριση, βίαια κρούση και καταστροφή του ΑΝΣΚ που ήταν σταθμός διοίκησης με αποθήκες πυρομαχικών σε ορεινή περιοχή.
Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από περίπολο 17 ανδρών και περιλάμβανε τρεις ομάδες κρούσης -  α ΟΜΑΔΑ ( στόχος το στοιχειό ασφάλειας ,)  β ΟΜΑΔΑ ( στόχος το διοικητήριο και η πέριξ περιοχή ) και γ ΟΜΑΔΑ ( στόχος η αποθήκες πυρομαχικών ) το στοιχειό υποστήριξης και δυο αποκοπές.
Ο αντικειμενικός στόχος είχε αναγνωριστεί σε προηγούμενο χρόνο.
Το περίπολο περί τις 0700 το πρωί είχε επαφή με πράκτορα ο όποιος συγκεκαλυμμένα το μετέφερε στο σημείο εκκίνησης.
Από την αρχή ήταν δεδομένη η έντονη παρουσία του εχθρού ο όποιος είχε περίπολα με σκυλιά που επόπτευαν την περιοχή.
Πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες στάσεις για ανάπαυση – φαγητό, συνένωση όλου του τμήματος - αναδιανομή υλικών κλπ.
Οι ομάδες με το που έφτασαν στο σημείο εξόρμησης χωριστήκαν και από διαφορετικές κατευθύνσεις επιτεθήκαν στο στόχο σύμφωνα με το σενάριο.
Κατά την άσκηση α) δεν προβλέπονταν η χρήση ραδιοβοηθηματων τηλεπικοινωνίας, β) όλη η κίνηση των ομάδων έγινε κατά το μέγιστο βαθμό αθέατα χρησιμοποιώντας την διαδρομή που έδινε την καλύτερη κάλυψη ανεξάρτητα κόπου και αποστάσεως, γ) η προσομοίωση του εχθρού χρησιμοποίησε στολές προσαρμοσμένες στο ερημικό περιβάλλον της περιοχής με σκοπό την πρακτική κατανόηση των προτερημάτων και μειονεκτημάτων της ελληνικής στολής παραλλαγής.
Η συνολική διαδρομή που διανύθηκε ήταν περίπου 12 χιλιόμετρα σε ανώμαλο έδαφος χρησιμοποιώντας μόνο τα μονοπάτια του βουνού.
Συμπεράσματα. 
 Το τμήμα μετά από την πολύωρη και κοπιαστική διαδρομή έπρεπε να αναπαυτεί πριν την κρούση. 
 Η εξοικείωση με τις ορεινές  διαδρομές σε μονοπάτια είναι βασική δεξιότητα. 
 Η προσαρμογή των υλικών και η ποιότητα τους είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας. 
 Η επιλογή της πλέον αθέατης διαδρομής τριπλασιάζει την απόσταση που πρέπει να διανυθεί. 
 Η φυσική κατάσταση είναι θεμελιώδεις αρχή για αυτού του είδους επιχειρήσεις.
Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε τον ΕΦ ΚΔ Παναγιώτη Πολύχρο για την οργάνωση – σχεδιασμό της εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΦΕΔ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΟ ΔΣ
 
ΠΗΓΗ : ΛΕΦΕΔ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ