Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ - Εκπαιδευτικά Σχολεία ΠΕΝΕΦΥΟ - ΤΑΜΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2/15


Στα πλαίσια διεξαγωγής του  τρεχόντων σχολείων μαχητή της ΠΕΝΕΦΥΟ (Βασικού και Προκεχωρημένου), πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε Αντικείμενα Μικρών Κλιμακίων και ειδικότερα:
  • Ατομική Τακτική
  • Ομαδική Τακτική
  • Ενέργειες Αμέσου Αντιδράσεως
  • ΣΕΑΕ/CQB
  • Πρώτες βοήθειες πεδίου μάχης
  • κ.ά.
 
 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τα αντικείμενα που διδάχθηκαν  στην ΤΑΜΣ  "ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2/15" την καθιερωμένη Άσκηση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης, βάσει του δόγματος εκπαιδεύσεως της Ενώσεως.
 
 
 
 


ΠΗΓΗ :   Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.