Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010

Σ.Ε.Α.Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗΣ.

Απο τη συμμετοχή του Σ.Ε.Α.Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ στις 26/6/2010 στον καθαρισμό της ακτής "Κριθαροπούλας" στα πλαίσια της δράσης"καθαρές ακτές του Δήμου Βόλου.