Τρίτη 6 Ιουλίου 2010

Pathfinder Course - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΟΝΤΑΝΑ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010.


The Pathfinder Badge is a military badge of the United States Army awarded to soldiers who successfully complete the Pathfinder Course at either Fort Benning's Army Infantry School,[1]Fort Campbell's Air Assault School,[2] or Fort Benning's Army National Guard Warrior Training Center.[3]

To be awarded the Pathfinder Badge, the soldier must complete instruction in advanced land navigation, advanced scouting, tactical air traffic control in the field, and the control of parachute operations; the badge is awarded on completing several examinations under field training exercise (FTX) conditions. Examinations include proficiency in Sling Load rigging and execution, planning and execution of Helicopter Landing Zones (HLZ), Air Traffic Control operations, Paradrop of troops and supplies, and several others.

The first Pathfinder Badge was designed by Lt. Prescott, a navigator in the 9th Troop Carrier Pathfinder Group (Provisional), in May 1944. Besides the paratroopers who earned it, the Pathfinder Badge was worn by IX Troop Carrier Command air crews who guided paratrooper transports and towed gliders. It was worn four inches above the left sleeve cuff on the service coat.[4][5]

The current Pathfinder Badge, originally made of felt, was approved on 22 May 1964. The badge began being made of enameled metal on 11 October 1968. The badge's wings symbolize flight and airborne capabilities, while the torch represents leadership and guidance.[6] The torch traces back to the Olympians who carried the torch each year of the event to its location. US Army Pathfinders traditionally were the first to arrive ahead of larger elements in order to scout and designate areas in which Aviation assets could perform their operations during combat.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για συμμετοχή σε εκπαίδευση που θα πραγματοποιήσει η European Paratroopers Association στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΜΟΝΤΑΝΑ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω email : militarytraining.gr@gmail.com στα Ελληνικά και info@europeanparatroopers.org στα Αγγλικά για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής .