Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. - 1ο Σχολείο Μαχητή (Η΄).


1ο Σχολείο Μαχητή (Η΄)
Εκκαθάριση κτιρίου, έλεγχος υπόπτου οχήματος, νυκτερινή τακτική κίνηση με πλήρη φόρτο, διαβίωση στο ύπαιθρο (0˚C), ασφάλιση-παγίδευση του ΧΑ, αμυντική τάξη σε οχυρωμένες θέσεις και συλλογή πληροφοριών για την οδική αρτηρία μπροστά από αυτές ήταν τα αντικείμενα στα οποία ασκήθηκαν τα μέλη της ΠΕΝΕΦΥΟ στο πλαίσιο του εν εξελίξει 1ου ΣΧΜΧ.

ΠΗΓΗ : Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.