Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΔ !

 
Σύμφωνα με το καταστατικό μας, άρθρο 23, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας κατά τη συνεδρίασή του της 15 Ιανουαρίου 2011 αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευσή μας να γίνει την 20ή Μαρτίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, οδός Εθνικής Αμύνης αριθ. 1, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (όπως συμβαίνει συνήθως), η συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνεστίαση στο εστιατόριο της Λέσχης Αξιωματικών.
Παρακαλείσθε να μας κοινοποιήσετε εγκαίρως και όχι αργότερα από τις 15 Μαρτίου τα ονοματεπώνυμα των προβλεπομένων 4 αντιπροσώπων σας, που σύμφωνα με το καταστατικό μας πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ σας. Γνωρίζεται ότι αντικατάσταση των αντιπροσώπων σας είναι δυνατή μέχρι και την ημερομηνία και ώρα σύγκλησης της Γ.Σ. μόνο με νεώτερη απόφαση του ΔΣ σας, που θα μας γνωστοποιηθεί εγγράφως.
Όσοι δεν έχετε καταβάλει ακόμη τις συνδρομές σας μέχρι και το έτος 2010, παρακαλείσθε να καταθέσετε στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας (ΑLPΗΑ ΒΑΝΚ 712002101041584) το ποσό των εκατό (100) Ευρώ για κάθε οφειλόμενο έτος, ώστε να είσθε ταμειακώς εντάξει. Η καταβολή μπορεί να γίνει και μετρητοίς στον Ταμία της Ομοσπονδίας μέχρι την ώρα έναρξης της Γ.Σ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1.    Εκλογή προέδρου και γραμματέως της ΓΣ
2.    Λογοδοσία πεπραγμένων
3.    Απολογισμός και ισολογισμός της οικονομικής διαχείρισης
4.    Έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής επιτροπής
5.    Έγκριση της οικονομικής διαχείρισης
6.    Έγκριση προϋπολογισμού νέας χρήσεως
7.    Καθιέρωση και χρήση διακριτικών στολής κλπ
8.    Κατάθεση προτάσεων για το τρέχον έτος
9.    Προσδιορισμός των κύριων αξόνων του τρέχοντος έτους
10.  Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ και νέας ΕΕ