Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

Νέο ΔΣ στη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Χαλκιδικής

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν στην Αρναία οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΕΣΧΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Με το πέρας της ψηφοφορίας έγινε οι κατανομή των αρμοδιοτήτων ως εξής:
Κατσάγγελος Άγγελος του Ιωάννου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λαγόντζος Γεώργιος του Δημητρίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώτας Νικόλαος του Χρήστου, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντινάκης Φώτιος του Αποστόλου, ΤΑΜΙΑΣ
Πάππας Θρασύβουλος του Ιωάννη ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
Πολύχρος Παναγιώτης του Γεωργίου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τσαμπουρίδης Βασίλειος του Αθανασίου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΕΔΟΠΑ
Παπαευσταθίου Παναγιώτης του Ευσταθίου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
Μπούζιας Νικόλαος του Βασιλείου ΑΝΑΠΛΗΡ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΩΝ