Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011

Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Τριπόλεως εκπαιδεύση σε αντικείμενα πεζικού.
Η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Παράρτημα Τριπόλεως ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος μίας σειράς πρακτικών σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων σε αντικείμενα πεζικού.
Η Εκπαιδευτική ημέρα ξεκίνησε πλησίον του Π.Β. Τριπόλεως με την καθιερωμένη αναφορά και τον χαιρετισμό απο συνάδελφους επισκέπτες της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής. Στη συνέχεια ακολούθησε θεωρητικό μάθημα σε ατομικές τακτικές οπλίτη όπως: κίνηση, έρπειν, ελιγμοί υπο πυρά και χρήση ατομικού εξοπλισμού.
Κατά την πρακτική φάση τα μέλη της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Τριπόλεως έλαβαν εξοπλισμό paintball και εκτέλεσαν μία σειρά ελιγμών που συνδύαζαν τα αντικείμενα της κάλυψης απο πυρά, της γρήγορης κίνησης, της σκοποβολής και της ομαδικής συνεργασίας.
Το δεύτερο μέρος της εκπαιδευτικής ημέρας περιλάμβανε βασικές γνώσεις γύρω από τις περιπόλους και την αποστολή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα περίπολα ασφαλείας λόγω της σημαντικής αποστολής που έχουν στο να προστατεύουν σημαντικές εγκαταστάσεις και ευαίσθητες περιοχές.
Κατά το πρακτικό σκέλος τα μέλη της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Τριπόλεως σχημάτισαν περίπολο ασφαλέιας και κινήθηκαν στις παρυφές δασικής έκτασης. Εκεί εντόπισαν «άγνωστους εισβολέις» (ρόλο τον οποίο ανέλαβαν μέλη της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής) τους οποίους αναγνωρισαν και στη συνέχεια ακινητοποίησαν εφαρμόζοντας τακτικές όπως ταχεία αντίδραση, «πυρ και κίνηση» καθώς και κυκλωτική κίνηση υπο-ομάδος.
Ταυτόχρονα δόθηκε η ευκαιρία σε όλα τα μέλη που συμμετείχαν να ασκηθούν στην κίνηση σε δασική ημιορεινή περιοχή μιας και μια από τις βασικές αποστολές της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. είναι και η συνδρομή της σε περιστατικά Πολιτικής Προστασίας όπως διασώσεις, πυροπροστασία κ.α. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Η εκπαιδευτική ημέρα έληξε με το καθιερωμένο τραπέζι γεμάτο τοπικές ποικιλίες και φυσικά μοναδικό τριπολιτσιώτικο κρασί.

ΠΗΓΗ : http://lefed-attica.gr/