Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΜΕ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Α.Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ.
Σας στέλνουμε δελτίο τύπου που αναφέρεται στην συνεκπαίδευση μόνιμων στελεχών της σχολής πεζικού με έφεδρους αξιωματικούς του Σ.Ε.Α.Ν. Ευβοίας καθώς και 2 αντίστοιχες Φώτο από τις βολές.

Στην 1 Φώτο είναι το πεδίο βολής.
Στην 2 Φώτο είναι όπως την κοιτάμε από αριστερά προς τα δεξιά
( ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ Α. - ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Α. - ΒΑΣΣΟΣ Π. - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ( Υποστράτηγος ) - ΔΕΣΙΠΡΗΣ Γ. - Δ/ΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧ. ΠΖ. - ΠΙΤΤΑΣ Κ.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.Υ.Ε.Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΦ. ΤΧΗΣ (ΠΖ)