Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών και Εθνοφυλάκων Σάμου.
Β' Κύκλος εκπαίδευσης 2012, θεωρητική εκπαίδευση στους όλμους 4,2χιλ και 81χιλ σε συνεργασία του ΣΕΑΝ ΣΑΜΟΥ με το Τ.Ε. ΣΑΜΟΥ. Συνεχίζουμε την συνεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών και Εθνοφυλάκων και με την βοήθεια και υποστήριξη όλων, προχωράμε στη σύσταση Συνδέσμου Εθνοφυλάκων Σάμου (ΣΕΘΣ).


Παράλληλα με την υποστήριξη και συνενόηση Συνδέσμων από άλλες περιοχές της χώρας αναζητούμε και συζητούμε νέα τεχνογνωσία όσον αφορά την ετοιμότητα, την μαχητικότητα, την ρεαλιστική εκπαίδευση της εφεδρείας.
Προσπαθούμε μόνοι μας να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνει η πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια.ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ!!! Τιμάμε τη στολή μας, τιμάμε το νησί μας, την Πατρίδα μας , το Έθνος μας !!!

Εμμανουήλ Ν. Πέτρου
Εφ. Λοχαγός (ΠΖ)
Πρόεδρος  ΣΕΑΝ  ΣΑΜΟΥ