Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Αρραγής Θώραξ - Ταχύρυθμο Σχολείο Περιπόλων Αναγνώρισης.     Συνεπής στην έκκλησή σας για λίγα σχόλια περί της πρόσφατα διοργανωθείσας εκπαίδευσης περιπόλων σας αποστέλλουμε την παρακάτω ανακοίνωση: 
     Στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2012, λειτούργησε στην έδρα μας το δωρεάν ταχύρυθμο Σχολείο Περιπόλων Αναγνώρισης. Στο εν λόγω διήμερο σεμινάριο, ο Αρραγής Θώραξ, τηρώντας τις αρχικές δεσμεύσεις του για δημιουργία αξιόπιστων εκπαιδευτικών σχολείων, καλύπτοντας κάθε μορφής απαιτήσεις και ανάγκες, εδραιώνοντας τον συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης με παράλληλη εφαρμογή τους σε κάθε επίπεδο,                                κατάφερε να πετύχει το στόχο του, αποκομίζοντας τα πιο ευμενή σχόλια από το σύνολο των εκπαιδευομένων. Αυτό αποτελεί και την μεγαλύτερη ανταμοιβή στην εναρκτήρια δραστηριότητα του Αρραγή Θώρακα και αντικατοπτρίζει την βούληση για ουσιαστική προσέγγιση ενός μείζονος προβλήματος στους κόλπους της Εφεδρείας και όχι μόνο, περί ενιαίας εκπαιδευτικής αγωγής.
     Αφού το επίπεδο εκπαιδεύσεως βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό και η δίψα για μάθηση ξεπερνά το προσδόκιμο, αγγίζοντας το ιδεατό, ευελπιστούμε πως στο μέλλον αυτό το επίπεδο σταδιακά και σταθερά θα βελτιωθεί τόσο, ώστε με την διεύρυνση του αριθμού των συμμετασχόντων στις κάθε μορφής εκπαιδευτικές δραστηριότητές μας, θα δημιουργήσει έναν ισχυρό πυρήνα που θα μεταδίδει προς κάθε κατεύθυνση την αποκτηθείσα γνώση, προς όφελος όχι μόνο του εφεδρικού κινήματος αλλά και της στρατιωτικής αρετής γενικότερα.      
     Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους, υποσχόμενοι ποιοτικότερη εργασία, προσαρμογή στις απαιτήσεις των ημερών, κατανόηση των πάσης φύσεως αναγκών και προβλημάτων, έτσι ώστε κατά την διάρκεια των εκπαιδεύσεων αλλά και μετά από αυτές να είμαστε κοντά σ’ αυτούς που μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν.   

    

ΠΗΓΗ : Αρραγής Θώραξ.