Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Ένταξη Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.


 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
"Ένταξη Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας"

16/10/2014

Δυνάμει της με αρ. πρωτ. 4510/01.08.2014 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως Πολιτικής Προστασίας κ. Πατρόκλου Γεωργιάδη, η Πανελλήνια Ένωση Εφέδρων Υπαξιωματικών και Οπλιτών ενετάχθη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου 19/2014 και εμβέλεια δράσης τα όρια της Περιφέρειας Αττικής.
 
ΠΗΓΗ : ΠΕΝΕΦΥΟ