Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ - Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων.

Μεταξύ 12 και 16 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Hammellburg της Γερμανίας, το Εικοστό Τέταρτο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλεξιπτωτιστών. Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων κ. Μάκης Οικονομίδης.
Κύριο αντικείμενο του Συνεδρίου αποτέλεσε η διερεύνηση μορφών αξιοποίησης των Ειδικών Δυνάμεων στις προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα και η ευρύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισηγητικές ομιλίες κατέθεσαν ο επικεφαλής της Γερμανικής Μονάδας Ταχείας Αντίδρασης Στρατηγός Eberhard Zorn, ο Διοικητής της Infanterie Schule Στρατηγός Gert Johannes Hagemann, ο επιτελής της Γερμανικής αποστολής στο Αφγανιστάν Συνταγματάρχης Rainer Grube, ο Πρόεδρος της Γαλλικής αντιπροσωπείας Patrice Caille, ο Πρόεδρος της Ισπανικής αντιπροσωπείας Galiano Buesa, ο Πρόεδρος της Κυπριακής αντιπροσωπείας Μάκης Οικονομίδης, ο Πρόεδρος της Πορτογαλικής αντιπροσωπείας Pinto Ferreira, ο Πρόεδρος της Ιταλικής αντιπροσωπείας Enrico Pollini, ο Πρόεδρος της Ελληνικής αντιπροσωπείας Δημήτριος Γεωργάκης, ο Πρόεδρος της Πολωνικής αντιπροσωπείας Wiesbaw Iwadski, ο Πρόεδρος της Ουγγρικής αντιπροσωπείας Gabor Boldizsar και ο Πρόεδρος της Γερμανικής αντιπροσωπείας Georg Bernhardt.
Οι σύνεδροι ανέλυσαν συναφή με την ασφάλεια της Ευρώπης θέματα, υπό το φως των τρεχουσών και επερχόμενων αλλαγών. Επεσήμαναν πως οι ραγδαίες μεταβολές στο επιχειρησιακό περιβάλλον επιβάλλουν κοινή ανταπόκριση και συντονισμένες προσπάθειες, για ενίσχυση της κοινής αμυντικής ικανότητας.
Τονίστηκε από όλους το γεγονός πως η ιδέα του ευφυούς αμυντικού σχεδιασμού δεν περιορίζεται στην εξοικονόμηση χρηματικών πόρων, αλλά επεκτείνεται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και τον εκσυγχρονισμό των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα σύγχρονα και υπό μελέτη οπλικά συστήματα, ειδικές ασκήσεις και προγράμματα εκπαίδευσης, καθώς και τις προτεινόμενες δέσμες εισηγήσεων των επιτελών προς την πολιτική ηγεσία, προκειμένου οι Ειδικές Δυνάμεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαρκώς στις αποστολές τους, περιορίζοντας σε σχεδόν μηδενική βάση την πιθανότητα αποτυχίας.
Η ικανότητα ταχείας αντίδρασης αποτελεί αδήριτη ανάγκη δεδομένων των καινοφανών ασύμμετρων απειλών, γεγονός που οδήγησε τους εκπροσώπους κρατών και κυβερνήσεων στην προσφάτως συγκληθείσα Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουαλία, τον παρελθόντα Σεπτέμβριο 2014, στην απόφαση δημιουργίας της νέας ταχυκίνητης δύναμης VJTF. Ο ευρύτατος ορίζοντας αποστολών και δυνατοτήτων των Ειδικών Δυνάμεων, αναμφίβολα προσφέρει στις πολιτικές αρχές σε περίπτωση κρίσεων, τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ευέλικτης αντίδρασης, εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος.
Τέλος, κατόπιν ενυπόγραφης εισήγησης του Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων, στα πορίσματα του Συνεδρίου και την τελική ανακοίνωση λήφθηκε ομόφωνη απόφαση για υιοθέτηση της ακόλουθης παραγράφου: ‘‘Οι σύνεδροι υπογράμμισαν τη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην υιοθέτηση ενιαίας εξωτερικής και κοινής πολιτικής, της περιφρούρησης του κοινού αξιακού συστήματος του Δυτικού πολιτισμού, των θεμελιωδών συμφερόντων, σε πλήρη πάντοτε συμμόρφωση και αρμονία με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην εδραίωση της Δημοκρατίας, της έννομης τάξης και του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Ελευθερίας.’’

 

ΠΗΓΗ :  http://psek.org/index.php?option=com_content&view=article&id=699:2014-10-29-16-39-48&catid=35:2010-02-03-17-37-00&Itemid=79