Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

Ατομική Τακτική και Προσανατολισμός ΛΕΦΕΔ Αττικής και ΠΕΝΕΦΥΟ.

Την Κυριακή 25/9 πραγματοποιήθηκε κοινή συν εκπαίδευση της ΛΕΦΕΔ Αττικής και της ΠΕΝΕΦΥΟ ,στα αντικείμενα της ατομικής τακτικής (κίνηση- σκόπευση)και προσανατολισμού.

Πριν την έναρξη του πρακτικού, έγινε ένα μικρό θεωρητικό στα δύο παραπάνω αντικείμενα, επανάληψη όλων όσων έχουμε κάνει κατά το παρελθών.Η πρακτική  εκπαίδευση  χωρίστηκε σε τρία μέρη.Το πρώτο μέρος περιελάμβανε τακτική κίνηση σε κλειστό πεδίο με βολές ταχείας αντιδράσεως σε στόχους (χάρτινα ομοιώματα), όπου υπήρχαν διάσπαρτοι στον χώρο.
Το δεύτερο μέρος ήταν ο στοίβας προσανατολισμού.Το κάθε μέλος με την χρήση της πυξίδας του έπρεπε να βρει την αφετηρία του τρίτου μέρους, μέσω πολλαπλών συντεταγμένων.Το τρίτο και τελευταίο μέρος ήταν εξουδετέρωση επανδρωμένης θέσης.            Το σενάριο περιελάμβανε κίνηση σε ανοικτό πεδίο, προς την εχθρική θέση, από την οποία βάλλονταν.

Τακτική κίνηση και σκόπευση, εμπλοκή στόχων (χάρτινα ομοιώματα) και τέλος ρίψη εικονικής χειροβομβίδας προς εξουδετέρωση.Σκοπός της ΛΕΦΕΔ Αττικής αλλά και της ΛΕΦΕΔ σε όλη την Ελλάδα, ήταν και είναι η άρτια ,κατά το δυνατόν, εκπαίδευση του κάθε έφεδρου, ώστε να μπορέσει να προσφέρει τα μέγιστα , όπου και όποτε νόμιμα καλεστεί.