Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

Σ.Ε.Α.Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ !


Απο την ενημερωτική επισκεψη του Σ.Ε.Α.Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18/10/2010 στην 9η ΜΥΣΕΠ στο Πλιασίδι.
ΣΧΟΛΙΟ « ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ » : ΚΑΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΛΛΑ . . . . . . ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ - ΤΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ - ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : ΝΟΜΟΣ 3648/2008 - ΦΕΚ 38/Α'/29.2.2008 .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
Αρθρο 19
Σκοποί των Ενώσεων.
Το άρθρο 2 του ν. 1301/1982 (ΦΕΚ 132 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σκοπός των παραπάνω Ενώσεων είναι:
α. Η ενημέρωση των Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματικών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας.
β. Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης.
γ. Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του εθελοντισμού.
δ. Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την προώθηση
του εφεδρικού πνεύματος.
ε. Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής εξύψωσής τους και
στ. Η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.».