Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

Δ.Ε.Α. - ΙΔΕΑ ! ! !http://www.facebook.com/group.php?gid...
"Δόκιμος Έφεδρος Aνθυπολοχαγός: ο βαθμός του ΔΕΑ υφίσταται από τον 19ο αιώνα και προέρχεται από το δοκώ (νομίζω, πιστεύω), το οποίο αρχικά σήμαινε «αποδεκτός ύστερα από δοκιμασία». Οι ΔΕΑ υπηρετούν πλήρη θητεία και 1 μήνα πριν απολυθούν ονομάζονται σε Ανθυπολοχαγοί. Κάθε έφεδρος Αξιωματικός εν εφεδρεία, μπορεί να εξελιχθεί ως τον βαθμό του Ταγματάρχη. Εξαίρεση οι εφ. Αξιωματικοί γιατροί (όχι οι εξ απονομής), οι οποίοι εξελίσονται ως και τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.Ο ΔΕΑ, αν και Δόκιμος ακόμη, μετά την αποφοίτησή του από την ανάλογη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στη δύναμη των Αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού. Είναι όντως παράδοξο, ότι από το 1981, θεωρείται μετά από αντίστοιχη νομολογία ομοιόβαθμος του Ανθυπασπιστού. Έτσι, σε συνδιασμό με το " εν ομοιοβάθμω, πας μόνιμος αρχαιότερος εφέδρου" ουσιαστικά ο Ανθυπασπιστής αν και όχι Αξιωματικός ακόμα, βρίσκεται αρχαιότερος του ΔΕΑ. Στην Κύπρο π.χ. ισχύει για την Εθνική Φρουρά ότι ίσχυε και στην Ελλάδα πριν την ισχύ του συγκεκριμένου νόμου.Κάθε στρατιωτικός φέρει ως διακριτικά, το εθνόσημο, το οπλόσημο και τον βαθμό του.Για να φτάσει κάποιος να γίνει ΔΕΑ, πρέπει να περάσει πρώτα από την εκπαίδευση που προβλέπεται στη Σχολή Αξιωματικών του Όπλου ή Σώματος που ανήκει. Στο διάστημα της εκπαίδευσής του είναι Υποψήφιος Εφ.Αξιωματικός, άλφα την πρώτη περίοδο και βήτα την τελευταία. Η εκπαίδευση είναι σκληρή και απολύτως στρατιωτική. Υποβιβάζεται σε Λοχία, σε περίπτωση που αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του Αξκού."

ΣΧΟΛΙΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ : ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΕΦΕΔΡΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ – « ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΚΟΙ ΚΑΙ ΨΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ! ! ! ! »