Τρίτη 26 Απριλίου 2011

Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. - Προς ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟ 2011.Προς ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟ 2011

Πορεία, ΑΑΑ, Διάσωση φιλίου προσωπικού, Μάχη σε κλειστούς χώρους, Α΄ βοήθειες ήταν κάποια από τα αντικείμενα στα οποία εκπαιδεύθηκαν εν όψει του επερχομένου ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ παλαιά και νέα μέλη της ΠΕΝΕΦΥΟ, τα οποία και καλωσορίζουμε.

"ΟΥ ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ"

ΠΗΓΗ  : Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.