Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ. Ολοκλήρωση Β.ΣΧ.ΜΧ. 2012."Το δε την πόλιν σοι δούναι ούτ' εμόν εστίν ούτ' άλλου των κατοικούντων εν αυτή, κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών".
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, Αυτοκράτωρ Νέας Ρώμης

Το Σ/Κ 26-27 Ιανουαρίου διεξήχθη η δοκιμασία αποφοίτησης από το ΒΣΧΜΧ της Ενώσεως. Η πρακτική και γραπτή εξέταση των υποψηφίων υπήρξε το επιστέγασμα της εκπαιδεύσεως στο πλαίσιο του Σχολείου που είχε αρχίσει από τον Σεπτέμβριο. Σκοπός του ΒΣΧΜΧ είναι κάθε Εθελοντής Έφεδρος να καλύψει τα κενά της θητείας του αποκτώντας τις βασικές εκείνες γνώσεις που θα του επιτρέψουν, εφ’ όσον και όποτε τυχόν απαιτηθεί, να επιχειρήσει με ασφάλεια για τον εαυτό του και τους συναδέλφους του, και να ολοκληρώσει με επιτυχία την αποστολή που θα του ανατεθεί.

Η δομή του ΒΣΧΜΧ είναι προσαρμοσμένη ώστε να προετοιμάζει, στα μέτρα πάντα των δυνατοτήτων και των μέσων που μπορεί να διαθέτει μία Ένωση Εθελοντών Εφέδρων, μαχητές του Πεζικού, κατά κύριο λόγο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις ίδιες γνώσεις δεν απαιτείται να διαθέτει κάθε μαχητής ανεξαρτήτως Όπλου ή Σώματος. Έτσι, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Σχολείου καλύφθηκαν αντικείμενα όπως: Προσανατολισμός, Ατομική Τακτική, Α΄ Βοήθειες Μάχης, Βασικές αρχές Επικοινωνιών, ΣΕΑΕ και Διαβίωσης/Επιβίωσης, Τακτικές Ομάδος ΠΖ, Βασικές αρχές περιπόλων. Εξέταση στην ατομική τακτική

Ο βαθμός αφομοίωσης των ανωτέρω αντικειμένων, εξετάστηκε κατά τη δοκιμασία αποφοίτησης των υποψηφίων του Σχολείου σε δύο μέρη, πρακτικό και γραπτό.
Η πρακτική δοκιμασία περιελάμβανε εξέταση :
α) στην ασφάλεια και την επάρκεια της χρήσης του ατομικού φορητού οπλισμού και εξοπλισμού του μαχητή,
β) στην παροχή α΄ βοηθειών πεδίου μάχης με υλικά από την ατομική συλλογή α΄ βοηθειών μάχης,
γ) στις διαδικασίες επικοινωνιών μέσω Σ/Α και την Αίτηση Πυρών Υποστηρίξεως,
δ) στη διαβίωση στο ύπαιθρο,
ε) στις ομαδικές τακτικές σε στίβο μάχης. 


Εξέταση στις τακτικές ομάδος

Παράλληλα, κάθε υποψήφιος υπεβλήθη σε γραπτή δοκιμασία με βάση την γραπτή ύλη που είχε δοθεί κατά τη διάρκεια του Σχολείου στους υποψηφίους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν ερωτήσεις κυρίως στον προσανατολισμό (χρήση χάρτη – πυξίδας) και τη γενικότερη στρατιωτική κατάρτιση του υποψηφίου.
 Εξέταση στις Επικοινωνίες/Αίτηση πυρών υποστηρίξεως
  
 Εξέταση στη Διαβίωση/Επιβίωση

Από τα μέλη που έλαβαν μέρος στις θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδεύσεις του ΒΣΧΜΧ 2012 το συνολικό ποσοστό αποφοιτησάντων έφτασε το 50%, ενώ από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στη δοκιμασία αποφοίτησης ολοκλήρωσε το Σχολείο το 63%.

Η ολοκλήρωση του ΒΣΧΜΧ 2012 αφιερούται, ως ελάχιστος φόρος τιμής, στη μνήμη των ηρώων των Ιμίων:
- Αντιπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση
- Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο
- Σημαιοφόρο Έκτορα Γιαλοψό

ΑΘΑΝΑΤΟΙ


ΠΗΓΗ : Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.