Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Δραστηριότητες του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων.


ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Πρυτανείου του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων επισκέφθηκαν τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου. Στην προγραμματισμένη σύσκεψη συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούν στην προσφορά εθελοντικής εργασίας από τους έφεδρους καταδρομείς, μέσα στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Πρυτανείου του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων επισκέφθηκαν τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο. Στην προγραμματισμένη σύσκεψη συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούν στην προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας από τους έφεδρους καταδρομείς, μέσα στο πλαίσιο της Πολιτικής Άμυνας και του ευρύτερου σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών της Κυπριακής Δημοκρατίας.