Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013

Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο: ΤΑΜΣ "ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1/13" . 

Η Διοίκηση της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. αποφάσισε να ξεκινήσει τη νέα εκπαιδευτική περίοδο "ανορθόδοξα", καλώντας τα μέλη της σε αιφνιδιαστική Άσκηση Αξιολόγησης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας. Έτσι στις 14/9 διεξήχθη η "ΤΑΜΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1/13"...

Σκοπός της ΤΑΜΣ ήταν να δοκιμαστεί η ετοιμότητα προς ανάληψη αποστολής, καθώς και η επιχειρησιακή απόδοση των Εθελοντών Εφέδρων - μελών της Ενώσεως σε μία σειρά από τακτικά σενάρια, τα οποία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει περίπολος Πεζικού, μεταξύ των οποίων ήταν: φύλαξη εγκαταστάσεως στρατηγικής σημασίας, οργάνωση και λειτουργία παρατηρητηρίου, διάσωση/α΄ βοήθειες πεδίου μάχης, ενέργειες περιπόλου σε τυχαία επαφή με τον εχθρό, αίτηση πυρών υποστηρίξεως κ.ά.
Οι συμμετέχοντες ασκήθηκαν σε μη αναμενόμενους για αυτούς ρόλους, υπό συνθήκες πίεσης και σύγχυσης που δημιουργούσαν σκόπιμα οι εκπαιδευτές και η απεικόνιση.


 
Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά την απενημέρωση της περιπόλου, ήταν, όπως πάντα, χρήσιμα και ουσιαστικά και θα συμβάλλουν στην πιο στοχευμένη οργάνωση των εκπαιδευτικών σχολείων που ξεκινούν από τον Οκτώβριο.

"ΑΥΤΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΣ"

ΠΗΓΗ: http://penefyo.blogspot.gr/2013/09/113.html