Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΞΕΝΟΦΩΝ 2013 ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων διεξήγαγε με εξαιρετική επιτυχία στην ευρύτερη περιοχή Πυργών – Σταυροβουνίου, την τακτική διαγωνιστική άσκηση μετά προσωπικού ‘‘ΞΕΝΟΦΩΝ 2013’’.
Οι βασικές επιδιώξεις οριοθετήθηκαν στη σπουδή των ασκουμένων στην τακτική κίνηση περιπόλων αναγνωρίσεως και μάχης, στις διαβιβάσεις κι επικοινωνίες, στην εγκατάσταση παρατηρητηρίων, στις σύντονες πορείες, στην κίνηση με χάρτη και πυξίδα, στις Πρώτες Βοήθειες, στη συλλογή πληροφοριών, στη σύλληψη εχθρικού προσωπικού, στις καταστροφές και βολές με εικονικές παγίδες και πυρά.
Οι αντικειμενικοί σκοποί επιζητήθηκαν στη σφυρηλάτηση των δεσμών των μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων, στη δημιουργία αγωνιστικού φρονήματος στις τάξεις της εφεδρείας και εν κατακλείδι, στη διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του έμψυχου εκείνου δυναμικού, που αποτελεί υπό τις παρούσες συνθήκες το συγκριτικό στρατηγικό πλεονέκτημα της αρμόδιας για την άμυνα της πατρίδας μας αρχής.