Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ - Προκεχωρημένο Σχολείο Μαχητή (ΠΣΧΜΧ).
Την Κυριακή 20.10.2013, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση για το τρέχον Προκεχωρημένο Σχολείο Μαχητή που έχει καθιερώσει η Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. με σκοπό την προετοιμασία των ηγητόρων μικρών κλιμακίων.

Ανάμεσα στα διδαχθέντα αντικείμενα ήταν:

Έκδοση διαταγής:Η σωστή και πλήρης ενημέρωση της ομάδος μάχης από τον επικεφαλής, πριν από κάθε αποστολή, με όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να στεφθεί η αποστολή με επιτυχία
Τακτικές περιπόλων: Τα είδη περιπόλων, η σύνθεση, οι αποστολές, και κυρίως οι τακτικές κίνησης και μάχης αυτών, όπως οι ενέργειες της περιπόλου σε τυχαία επαφή με τον εχθρό, αποτελούν βασικό μέρος της εκπαίδευσης στο ΠΣΧΜΧ
Ενέδρες:Βασικές αρχές
Πρώτες βοήθειες μάχης: Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εμβάθυνση στην παροχή πρώτων βοηθειών μάχης.

\

 

ΠΗΓΗ : ΠΕΝΕΦΥΟ