Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

ΠΕΝΕΦΥΟ - Εκπαίδευση πιστοποίησης στη Δασοπροστασία/Δασοπυρόσβεση

 
Στο πλαίσιο της ένταξης της Ένωσης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, μέλη της ΠΕΝΕΦΥΟ παρακολούθησαν το Σ/Κ 30-31/5 εκπαίδευση προκειμένου να πιστοποιηθούν στο αντικείμενο της δασοπυρόσβεσης / δασοπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 
Τα αντικείμενα στα οποία εκπαιδεύτηκαν ήταν:
-δασοπροστασία
-δασοπυρόσβεση
-πυροσβεστικά υλικά κα μέσα
-οργάνωση πεζοπόρου τμήματος
-καθήκοντα παρατηρητή
-πρώτες βοήθειες
-προσανατολισμός
-επικοινωνίες
Ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού, για τις γνώσεις που μας μετέδωσαν και την Εθελοντική  Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής για την φιλοξενία, τα μέσα και τους εκπαιδευτές που διέθεσε.
 
ΠΗΓΗ : ΠΕΝΕΦΥΟ