Κυριακή 28 Ιουνίου 2015

ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΥΣ 2015 από την ΛΕΦΕΔ.ΠΗΓΗ : ΛΕΦΕΔ
 Την Τετάρτη  17/6 εκτελέστηκε  άσκηση ετοιμότητας της λέσχης για περίπτωση δασικής πυρκαγιάς  σε  περιοχή του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης .
Η ενέργειες του τμήματος ήταν ακριβώς αυτές που θα γίνουν σε περίπτωση πραγματικού συμβάντος , αποτελούν ΒΟΕ για τα μέλη μας και σε γενικές γραμμές αφορούν την άφιξη του εθελοντή με τον ατομικό του για πυρκαγιά εξοπλισμό  σε προκαθορισμένο σημείο κοντά στο συμβάν όπου οργανώνεται χώρος υποδοχής και σταθμός διοίκησης , γίνεται ο  εφοδιασμός με ομαδικά υλικά και εργαλεία και κατόπιν ανά ομάδες τριών έως πέντε ανδρών προωθούνται  πεζοί στο σημείο ή σημεία αφού πάρει πρώτα ο επικεφαλής τις απαραίτητες πληροφορίες και διαταγές με σκοπό να συνδράμουν το ΠΣ στο έργο του ΄΄πάντα΄΄ και ΄΄μόνο΄΄ κάτω από τις εντολές της υπηρεσίας
.Επιτυγχάνεται έτσι η έγκαιρη και συνεχής ροή εθελοντών στο συμβάν χωρίς  συνωστισμό και με απόλυτη τάξη. Δοκιμάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν όλα τα υλικά και εργαλεία που διαθέτει η λέσχη και πάνω απ’ όλα η θέληση ,οι γνώσεις και η πειθαρχεία του προσωπικού.