Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΕΝΕΦΥΟ: "Κατακτώντας τα βασικά..."

"One of the things we take pride in the Special Operations Community is brilliance in the basics ... I feel like there is a misconception many people have that Special Operations does special things. I think what sets Units like ours apart is that we take pride in mastering the basics." MARSOC - Marine Raiders

"Ένα από τα πράγματα για τα οποία είμαστε περήφανοι στην Κοινότητα Ειδικών Επιχειρήσεων είναι η αριστεία στα βασικά ... Αισθάνομαι ότι υπάρχει μία παρανόηση σε πολλούς ανθρώπους ότι οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων κάνουν ειδικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που διαχωρίζει Μονάδες όπως η δική μας είναι ότι είμαστε υπερήφανοι για την κατάκτηση των βασικών." Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων Αμερικανών Πεζοναυτών - Πεζοναύτες Επιδρομείς


Με το πνεύμα που περιγράφεται παραπάνω τα μέλη της ΠΕΝΕΦΥΟ ασκήθηκαν το Σάββατο 24/9 σε αντικείμενα Ατομικής Τακτικής Μαχητή και Τακτικών Ομάδος Μάχης ΠΖ.

ΠΗΓΗ : http://penefyo.blogspot.gr/2016/09/blog-post_27.html